Aandacht voor veranderende wetgeving ANBI

28 november 2014

In het afgelopen jaar heeft Gehandicaptensport Nederland haar lidorganisaties diverse malen geattendeerd op de veranderde wetgeving omtrent  ANBI. De belastingdienst heeft Gehandicaptensport Nederland de tijd gegeven om gedurende 2014 iedereen goed in te lichten zodat verenigingen en stichtingen (indien gewenst) nog voldoende gelegenheid zouden hebben om op de veranderingen m.b.t. de ANBI-wetgeving  te kunnen anticiperen. Enkele lidorganisaties zijn in de afgelopen periode door het bondsbureau geholpen met ANBI-advies. Voor de lidorganisaties aan wie de berichtgeving rondom ANBI aan de aandacht is ontsnapt plaatsen wij hieronder nogmaals de informatie:
 
Gehandicaptensport Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft daarnaast sinds 2009 een zgn. groepsbeschikking voor haar lidorganisaties. Dat betekent dat de verenigingen en stichtingen die bij Gehandicaptensport Nederland zijn aangesloten ook een ANBI-status hebben.
 
In het kader van aanpassingen in de ANBI- wetgeving is de Belastingdienst bezig met het opschonen van de groepsbeschikking van Gehandicaptensport Nederland. De criteria op basis waarvan een vereniging of stichting recht heeft op een ANBI status zijn aangescherpt. Daarnaast zijn er nieuwe richtlijnen vastgesteld m.b.t. transparantie/openbaarheid van ANBI gegevens. De website van ANBI verenigingen dient vanaf 2014 informatie te geven over zaken zoals; naam, fiscaal nummer, beleidsplan, doelstelling, financiële verantwoording en eventueel beloningsbeleid.
 
De lidorganisaties van Gehandicaptensport Nederland worden over bovenstaande door de belastingdienst zelf geïnformeerd. Het is vervolgens aan de verenigingen/stichtingen om te bepalen of men voor de ANBI-status in aanmerking wil blijven komen. Als een vereniging/stichting in aanmerking wil komen om in het ANBI-register opgenomen te blijven dan is het zaak de belastingdienst te voorzien van de opgevraagde informatie. De Belastingdienst bepaalt uiteindelijk wie wel/niet voldoet aan de ANBI-voorwaarden. Gehandicaptensport Nederland is als groepshoofd gesprekspartner van de Belastingdienst in dit traject.
Meer informatie of vragen? Neem contact op met het bondsbureau: 030-7513870 of info@gehandicaptensport.nl
 
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.