Cursus: Vertrouwenspersoon

27 februari 2015

Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging of bond. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers ervan af hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden is al een aantal verenigingen en bonden overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor seksuele intimidatie. Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

Inhoud
De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze cursus.
Leerdoelen:
  • De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
  • De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
  • De VCP kan reflecteren
  • De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
  • De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
  • De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren
Meer informatie over de eisen en specifieke leerdoelen van de cursus VCP zijn te vinden via onderstaande links:De (bij)scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen met interesse voor de functie van VCP. De vereniging of bond kan hen opgeven voor het volgen van de cursus. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De cursus duurt twee dagdelen.

Inschrijven?
Deelname aan deze (bij)scholing bedraagt €175,- maar is vrijgesteld van BTW. De cursus wordt georganiseerd door het Academie voor Sportkader (ASK).
Gehandicaptensport Nederland stimuleert haar leden om een vertrouwd aanspreekpunt aan te stellen. Hierom kan iedere aangesloten vereniging van Gehandicaptensport Nederland € 50,- declareren bij deelname aan deze cursus (max. 1 persoon per vereniging).

Meer informatie hierover via het bondsbureau info@gehandicaptensport.nl.

Programma
1e bijeenkomstwoensdag 8 april 201516:00 tot 20:00 uurJuliana van Stolberg Sporthal Amersfoort
2e bijeenkomstwoensdag 22 april 201516:00 tot 20:00 uurJuliana van Stolberg Sporthal Amersfoort

Inschrijven kan HIER.
Let op vol = vol

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau.
Inhoudelijke vragen over de cursus kunt u stellen bij ASK.


Bron: ASK & Gehandicaptensport Nederland
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.