Zichtbaar Sportief

Mensen met een visuele beperking aan het sporten en bewegen

Maak een keuze

Wat is Zichtbaar Sportief 

en wat doen wij?

 

Zichtbaar Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport) en partijen uit wonen en zorg met expertise over de doelgroep (Koninklijke Visio, Bartimeus en de Oogvereniging). Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een visuele handicap te verhogen en belemmeringen uit de weg te nemen. Dat de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking achterloopt is in deze factsheet te lezen. Zichtbaar Sportief daagt de (toekomstige) sporter, de club en de professional uit tot eigen actie en verantwoordelijkheid om meer mensen met een visuele beperking aan het sporten te krijgen. In deze zoektocht probeert Zichtbaar Sportief te ondersteunen en te verbinden waar mogelijk.

Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk over aangepast sporten. Zichtbaar Sportief helpt (potentiele) sporters geschikte sportaanbieders te vinden, onder andere door het organiseren van Multisportdagen om mensen met een visuele beperking kennis te laten maken met verschillend sportaanbod. Daarnaast zet Zichtbaar Sportief zich in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een visuele beperking te bevorderen.

Waarom sport?

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Zichtbaar Sportief wil hier gezamenlijk wat aan doen.

Wat is het doel?

Het doel is om de sportparticipatie voor mensen met een visuele beperking te verhogen zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, waarbij iedereen in de nabijheid van waar hij of zij woont, samen met deskundige trainers en begeleiders kan sporten. De sport en sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn, niet alleen fysiek, maar ook in sociale zin.

Zichtbaar Sportief wilt dit bereiken door zich in te zetten dat:

 1. Mensen met een visuele beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.
 2. Mensen met een visuele beperking weten waar ze informatie kunnen vinden over de geschikte sport- en beweegmogelijkheden in de regio.
 3. Het kennisniveau bij zowel sporter als (professionele) trainer toeneemt door een kennisnetwerk te creëren, waarin zij informatie krijgen over o.a. toegankelijkheid en sportmogelijkheden. Het kennisnetwerk bestaat uit diverse partijen zoals clubs, professionals uit het werkveld en onderwijs.

Sporten

Zou jij graag willen sporten? Maar weet je nog niet welke sport je precies leuk vindt? Of welk sportaanbod er voor mensen met een visuele beperking in de buurt is? 

Sport zoeken

De kans is groot dat er ook voor jou een geschikte sport bestaat! De website en app van Uniek Sporten bevat een volledig overzicht van sporten en filmpjes om je te laten zien wat de sporten inhouden. Ook kan je in contact komen met andere sporters en sportaanbieders. Zichtbaar Sportief en Uniek Sporten helpen graag bij het vinden van een geschikte sport.

Voor persoonlijk sportadvies kun je altijd terecht bij de contactpersoon in jouw regio die jouw vragen kan beantwoorden en je helpt om te gaan sporten of bewegen!

Accommodatie beoordelen

Mensen met een visuele beperking sporten minder dan mensen zonder beperking en zijn ook minder vaak lid van een sportvereniging. Dit komt onder andere doordat accommodaties slecht bereikbaar en toegankelijk zijn.

‘’Mag mijn hulphond mee naar binnen?’’, ‘’Zijn er guidelines aanwezig?’’ en ‘’Waar kan ik mij omkleden?’’. Het zijn voorbeelden van vragen die mensen met een visuele beperking hebben over een sportlocatie. Via Uniek Sporten kunnen mensen met een visuele beperking de sportaccommodaties zelf beoordelen. Zij beoordelen deze o.a. op bereikbaarheid met het openbaar vervoer, obstakels die ze tegenkomen, de aanwezigheid van aangepaste nevenruimtes en behulpzaamheid van het personeel.

Wil jij helpen om de accommodaties in Nederland toegankelijker te maken? Op deze manier krijgen anderen ook inzicht in de toegankelijkheid van de accommodatie en stimuleer jij hen wellicht om te gaan sporten of bewegen!

Beoordeel jouw sportaccomodatie

Sportmaatje

Sporten en bewegen wordt veel leuker als je het samen doet. Zo zijn er verschillende sporten die in team- of groepsverband worden gedaan. De sportaanbieders kunnen je vaak meer vertellen en je in contact brengen met mensen die al sporten bij de sportclub waar jij interesse in hebt. Via Uniek sporten kun je een profiel aanmaken en bekijken of er al andere sporters als lid zijn gekoppeld aan de sportclub waar jij interesse in hebt. Zij kunnen je meer informatie geven en/of je kunt een afspraak maken om een keer een proefles te doen!

Wil je graag sporten of bewegen, maar liever niet alleen? Dan kan een sportmaatje ook uitkomst bieden. Een maatje is iemand die samen met jou gaat bewegen of mee gaat naar een sportaanbieder. Zo heb je de volgende netwerken:

 • BestBuddies brengt jongeren met en zonder handicap met elkaar in contact, zodat ze samen dingen kunnen ondernemen, waaronder sporten en bewegen.
 • Maatjes Gezocht is een project waarbij je een maatje in de buurt kunt zoeken en contact met hen kan opnemen om bijvoorbeeld samen te gaan sporten en bewegen.

Video's

Hier vindt u video’s met betrekking tot sport voor mensen met een visuele beperking.

  Partners

  • NOC*NSF
  • Uniek Sporten
  • Bartimeus
  • Kenniscentrum Sport
  • Oogvereniging
  • Visio

  Wat is Zichtbaar Sportief 

  en wat doen wij?

   

  Zichtbaar Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport) en partijen uit wonen en zorg met expertise over de doelgroep (Koninklijke Visio, Bartimeus en de Oogvereniging). Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een visuele handicap te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Dat de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking achterloopt valt in deze factsheet te bezien. Zichtbaar Sportief daagt tevens de (toekomstige) sporter, de club en de professional uit bij het aanzetten tot eigen actie en verantwoordelijkheid. In deze zoektocht probeert Zichtbaar Sportief te ondersteunen en te verbinden waar mogelijk.

  Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan een informatienetwerk over aangepast sporten waar informatie makkelijk te vinden is en de betrokken partijen geïnteresseerden goed kunnen doorverwijzen. Zichtbaar Sportief zet zich in op het begeleiden van (potentiele) sporters naar de sport en naar de verenigingen, beschikt over divers en op elkaar afgestemd deskundigheidsaanbod ten behoeve van het trainen van mensen met een visuele beperking en organiseert Multisportdagen om de doelgroep kennis te laten maken met verschillend sportaanbod.

  Waarom sport?

  Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Zichtbaar Sportief wil hier gezamenlijk wat aan doen.

  Wat is het doel?

  Het doel is om de sportparticipatie voor mensen met een visuele beperking te verhogen. Zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, waarbij iedereen in de nabijheid van waar hij of zij woont, samen met deskundige trainers en begeleiders kan sporten. De sport en sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn, niet alleen fysiek, maar ook in sociale zin.

  Zichtbaar Sportief wilt dit bereiken door zich in te zetten dat:

  1. Mensen met een visuele beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.
  2. Mensen met een visuele beperking weten waar ze informatie kunnen vinden over de geschikte sport- en beweegmogelijkheden in de regio.
  3. Het kennisniveau bij zowel sporter als de (professionele) trainer toeneemt door een kennisnetwerk te creëren, waarin zij informatie krijgen over o.a. toegankelijkheid en sportmogelijkheden. Het kennisnetwerk bestaat uit diverse partijen zoals clubs, professionals uit het werkveld en onderwijs.

  Deskundigheid

  De meeste sporters met een visuele beperking sporten bij reguliere sportverenigingen, sommige sporten ook individueel of in een aangepaste groep. Om alle sporters veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches en begeleiders te leren hoe ze met de sporters met een visuele beperking om kunnen gaan.

  Een trainer-coach heeft namelijk met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van materiaal en met het eventueel gebruik van een buddy. Het is van belang dat de trainer-coach zich kan inleven in de situatie van sporters met een visuele beperking. Zij hebben namelijk goede begeleiding nodig bij het sporten en bij de trainingsopbouw om veilig te kunnen sporten.

  Zichtbaar Sportief

  Om trainers en begeleiders van mensen met een visuele beperking snel te kunnen informeren waar ze rekening mee dienen te houden heeft Zichtbaar Sportief de volgende Do’s and Dont’s opgesteld. Daarnaast zijn hier tips over het begeleiden van mensen met een visuele beperking te vinden.

  Academie Sportkader

  Via Academie voor Sportkader (ASK) wordt er dieper ingegaan op het training geven aan de doelgroep. Bij ASK kan er een bijscholing worden gevolgd voor ‘Sporters met een visuele beperking’’. Tijdens deze bijscholing worden kennis en handvatten aangereikt aan trainers om beter training te geven aan deze doelgroep. De bijscholing is tevens interessant voor begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders/verzorgers. 

  Sport aanbieden

  Wil jij graag sport aanbieden voor mensen met een visuele beperking? Maar weet je niet waar te beginnen?

  Om je te helpen bij het opzetten van aangepast sportaanbod kan Zichtbaar Sportief meekijken en meedenken. Allereerst is het belangrijk om een aantal kernvragen te beantwoorden:

  • Is er vraag naar het aanbod?
  • Wat is er nodig om het aanbod op te zetten?
  • Welke randvoorwaarden moeten geoptimaliseerd worden?
  • Met welke partners kun je samenwerken?

  Om je verder weg wijs te maken heeft NOC*NSF een stappenplan voor het opzetten van een aangepaste sport ontwikkeld. Aan de hand van deze stappen wordt het traject doorlopen om te komen tot een structureel en duurzaam sportaanbod. Dit verloopt in samenwerking met de betreffende sportbond. Houd er rekening mee dat het opzetten van aangepast sportaanbod voor mensen met een visuele handicap andere uitdagingen met zich meebrengen dan andere handicaps.

  Sportbonden

  Om aangepast sportaanbod op te zetten zal er samengewerkt dienen te worden met de sportbonden. Sportbonden helpen sporters en sportverenigingen bij het uitvoeren van aangepaste sportprogramma’s. Zo kunnen meer mensen met een beperking genieten van sport. Deze diensverlening kan bestaan uit bijvoorbeeld het aanbieden van lespakketten en begeleiding, het verzorgen van clincis of het in contact brengen met andere sportclubs, gemeenten, revalidatie-instellingen of sportservicepunten. Hier zijn de contactgegevens te vinden van de desbetreffende sportbonden op het gebied van aangepast sporten.

  Accommodatie

  Is jullie accommodatie toegankelijk voor mensen met een visuele handicap?

  Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk te specificeren welke sporten je aan wilt bieden en te bekijken welke aanpassingen hiervoor gedaan dienen te worden. Meestal zijn er enkele aanpassingen nodig om een accommodatie toegankelijk te maken, zo is het voor mensen met een visuele beperking bijvoorbeeld belangrijk dat er geleidelijnen aanwezig zijn.

  Ben je nieuwsgierig of jou accommodatie wel voldoet? Bekijk dan eens de richtlijnen die zijn opgesteld voor zowel binnenaccommodaties als buitenaccommodaties. Deze richtlijnen kunnen je ook helpen de benodigde aanpassingen in kaart te brengen.

  Vaak is het handig om de mensen met een visuele handicap die bij u sporten of willen gaan sporten zelf te betrekken bij het aanpassingsproces. Via accommodatie beoordelen kan ook gekeken worden hoe toegankelijk je accommodatie nu wordt beoordeeld.

  Financiën

  Het aanbieden van aangepaste sport voor mensen met een visuele beperking kost vaak geld. Er bestaan gelukkig verschillende instanties en initiatieven die financiële hulp kunnen bieden. Zo hebben diverse gemeenten en regio’s subsidieregelingen en bestaan er organisaties die je weg wijs kunnen maken op financieel gebied, zoals Sport.nl en de subsidiedatabase van het Kenniscentrum Sport.

  Sportstimuleringsbudget

  Via Grenzeloos Actief is er in heel 2018 ook het sportstimuleringsbudget aan te vragen. Sport- en beweegaanbieders kunnen met dit budget het bestaande aangepaste aanbod versterken of nieuw aanbod opzetten.

  Speciaal voor Zichtbaar Sportief heeft het sportstimuleringsbudget ruimte gemaakt om aanvragen gericht op sportaanbod voor mensen met een visuele handicap te honoreren. 

  Aanvragen sportstimuleringsbudget           
  Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier downloaden. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Let op: bij de aanvraag is altijd instemming van de contactpersonen van sportbonden nodig.

  Voorbeelden van succesvolle stimuleringsbudget aanvragen

  De verhalen van No Limits Gym in Nieuwerkerk aan den Ijssel, Rolstoelbasketbalvereniging Early Bird in Purmerend en Volleybalclub Hoofddorp geven een mooi beeld hoe je als sportaanbieder het sportstimuleringsbudget van Grenzeloos actief in kunt zetten.

  Video's

  Hier vindt u video’s met betrekking tot sport voor mensen met een visuele beperking.

   Partners

   • NOC*NSF
   • Uniek Sporten
   • Bartimeus
   • Kenniscentrum Sport
   • Oogvereniging
   • Visio

   Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

   Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

   In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

   OK