Classificatie

Sporters met een handicap kunnen een competitief nadeel ondervinden tijdens de sportbeoefening. Daarom is het classificatieysteem bedacht om ervoor te zorgen dat een sportprestatie enkel afhankelijk is van talent, fitheid, kracht, uithoudingsvermogen, tactische inzicht en mentale focus. Winst of verlies van een sportwedstrijd mag namelijk niet bepaald worden door de aard of mate van de handicap. Door middel van classificatie wordt bepaald wie er mag meedoen aan een sport en worden de sporters in gelijkwaardige klassen ingedeeld zodat er een eerlijke strijd is.

Als sporter kom je in aanmerking voor een classificatie wanneer je voldoet aan de één van de tien erkende beperkingen. Het hebben van een beperking is overigens niet voldoende om toegelaten te worden tot een sportklasse. De beperking moet bewijsbaar van invloed zijn op de specifieke tak van sport, ook wel de minimale handicapeis genoemd. Classificatie is dus ook sportspecifiek. Een handicap in één tak van sport hoeft namelijk binnen een andere tak van sport weinig tot geen invloed te hebben.

De classificatie van een sporter wordt bepaald door het uitvoeren van keuringen bij sporters met een lichamelijke handicap, dan wel een analyse en controle van aangeleverde gegevens bij sporters met een visuele of verstandelijke handicap.

Wat zijn de erkende beperkingen?

Om geclassificeerd te kunnen worden moet de sporter voldoen aan minimaal één van de tien erkende beperkingen. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft de onderstaande tien beperkingen erkend. Ze hebben als overeenkomst dat de beperking verifieerbaar en permanent van aard zijn:

  1. Verminderde spierkracht door bijvoorbeeld dwarslaesie of spina bifida
  2. Beperking in de beweeglijkheid van gewrichten
  3. Amputaties van ledematen als gevolg van trauma, ziekte of een aangeboren deficiënte aan de ledematen
  4. Significant beenlengte verschil, aangeboren of door een trauma
  5. Dwerggroei (Achondroplasie)
  6. Hypertonie zoals Cerebrale Parese (spasmen)
  7. Ataxie
  8. Athetose
  9. Visuele beperking, zowel in scherpte, gezichtsveld als (kleuren)waarneming
  10. Verstandelijke beperking, gemeten in IQ (<75), een beperkte zelfredzaamheid én de voorwaarde dat dit voor het 18e jaar is geconstateerd

Met ingang van 1 januari 2015 worden de classificatiekeuringen verzorgd door de sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. Sporters met een auditieve handicap kunnen terecht bij de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond.

Voor meer algemene informatie over classificatie verwijzen u graag door naar de website van NOC*NSF.

Voor welke sporten van Gehandicaptensport Nederland moet ik mij classificeren?

Gehandicaptensport Nederland is sportbond voor een aantal bijzondere takken van sport. Je hoeft je echter niet voor al deze sporten te classificeren. Degene waar je je wel voor moet classificeren:

Kom je in aanmerking om jezelf te laten classificeren? Meld je dan bij NOC*NSF voor een classificatie keuring. Ga naar de website van NOC*NSF voor de classificatie aanmeldformulieren per handicap. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt gehandicaptensport.nl gebruik van cookies.