Subsidieregelingen voor mensen met een beperking

Subsidieregelingen voor mensen met een beperking

Sport en bewegen voor mensen met een handicap is vanwege meerdere redenen duur. Sommigen hebben bijvoorbeeld een sportspecifieke rolstoel nodig terwijl anderen een uur moeten reizen omdat er geen geschikte sportaanbod in de buurt is. Ook het inkomensniveau is voor veel mensen met een handicap lager dan regulier. Om de meerkosten van het sporten met een handicap te drukken zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is voor individuen een mogelijkheid om de extra kosten voor vervoer en/of sportrolstoelen te compenseren. Het beleid kan per gemeente sterk verschillen. Alle gemeenten hebben, na de invoering van de WMO, een eigen verordening opgesteld waarin de keuzen rond het gehandicaptenbeleid zijn vastgelegd. Via deze link vind je meer informatie over de WMO per gemeente. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de WMO? Dan kun je via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Kortom, de cliëntondersteuner komt op voor je rechten en kan je helpen bij het voorbereiden van het gesprek met de gemeente. Meer informatie over de aanvraag van Wmo vind je hier

Subsidies sporters met handicap

Subsidies zijn ook een mogelijkheid om sporters met een handicap te ondersteunen. Voor subsidiegevers is het belangrijk om te weten waar de subsidie voor wordt gebruikt. In Nederland zijn vele fondsen en instellingen waar sportverenigingen voor mensen met een handicap aanspraak op kunnen maken. Naast gemeenten en provinciale eenheden volgen hieronder de bekendste subsidiegevers.

Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport heeft als doel het sportaanbod voor mensen met een handicap landelijk te ontwikkelen. Dichtbij huis sporten mogelijk maken voor iedereen. Voor lokale verenigingen die willen starten met aangepast sporten óf die hun bestaande aanbod voor gehandicaptensport willen verbeteren en/of uitbreiden, heeft het Fonds een subsidieregeling. Meer informatie over de richtlijnen voor de aanvraag van deze start-en-stimuleringssubsidie vind je hier. Richtlijnen gecheckt en klaar om de subsidie aan te vragen? Via deze link kan de subsidie van Fonds Gehandicaptensport aangevraagd worden.

Subsidiedatabase

Kenniscentrum Sport biedt een overzicht van beschikbare subsidies in een handige online database. Deze database is ontworpen aan de hand van vragen die gesteld zijn aan Kenniscentrum Sport. Zoals "Bij wie kunnen wij een bijdrage vragen voor ons sportinitiatief in een achterstandswijk?", of "Waar kan ik subsidie aanvragen voor de aanschaf van energiezuinig materiaal?". In de database staat alle informatie over de subsidieregelingen en fondsen. Daarnaast vindt u de contactgegevens van instanties die de subsidie verstrekken en hun verantwoordelijke medewerkers.

Maak nu eenvoudig een account aan op de website van Kenniscentrum Sport en vind de subsidie die past bij je project! 

Overige fondsen

Er zijn verschillende fondsen die bijdragen leveren aan het opstarten van sportaanbod voor mensen met een beperking. Denk aan: 

  • NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) heeft een stimuleringsbijdrage voor opstartkosten; draagt bij aan aangepaste materialen en aan aanpassingen aan accommodaties. Zoek je financiering voor andere zaken die wel samen sporten stimuleren, neem dan contact op met een van de medewerkers van NSGK: www.nsgk.nl.  
  • Cruyff Foundation: De Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Juist voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen. Verdere informatie over het aanvragen van een subsidie bij Cruyff Foundation vind je hier 
  • Dirk Kuyt Foundation steunt sportevenementen voor mensen met een beperking. Het aanvragen voor steun bij evenementen vanuit Dirk Kuyt Foundation vind je hier.
  • Van der Sar Foundation: De Foundation richt zich op mensen die leven met de gevolgen van een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld door een hersenbloeding, herseninfarct of ongeluk. Het Stimuleringsfonds van de Edwin van der Sar Foundation kent donaties toe aan projecten, goede doelen en organisaties.
  • Jeugdsportfonds: Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging: www.jeugdsportfonds.nl.
  • Oranje Fonds: Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij: www.oranjefonds.nl.  
  • Blindenfonds: Koepel van een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. Deze fondsen hebben ieder hun eigen doelstelling en werken allen zelfstandig met eigen werkwijzen conform hun statuten. Over het algemeen is het doel gerelateerd aan de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking: www.blindenfonds.nl.
  • Nationaal Dovenfonds: Het Dovenfonds geeft steun op het gebied van vorming en educatie. Het fonds subsidieert projecten die primair tot doel hebben de kennis en/of het welzijn van doven te bevorderen: www.dovenfonds.nl.  

 

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.