Vervoersregelingen voor mensen met een beperking

Vervoersregelingen voor mensen met een beperking

In Nederland zijn er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een handicap. Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een handicap die niet met het reguliere openbare vervoer kunnen reizen.

Vervoersregeling Stichting Special Heroes Nederland

De sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een handicap. Het is bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap die een teamsport beoefenen bij een sportbond. Zo kunnen de teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap gezamenlijk trainen en aan competities deelnemen door het hele land. Het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de sportvervoersregeling. Stichting Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling op basis van criteria toe. Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

Voor de criteria, voorwaarden en het aanvragen van de vervoersregeling verwijzen wij u door naar de website van Stichting Special Heroes Nederland. Voor alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij Nico Gense van Special Heroes Nederland. T: 06 20 391 258 E: ngense@specialheroes.nl

Valys, uitstapjes buiten de eigen regio

Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Als u verder reist dan 5 OV-zones van uw woonadres, kunt u Valys gebruiken. Voor vervoer dichterbij huis kunt u terecht bij uw gemeente. Om gebruik te kunnen maken Valys is een Valyspas nodig, die aangevraagd kan worden bij Valys. U moet dan wel één van de volgende documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente;
  • Een OV-begeleiderskaart.

U kunt uw reis met uw Valyspas telefonisch boeken via 0900 – 9630 of via de website www.valys.nl. Ook kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Elke pashouder krijgt een persoonlijk kilometerbudget. Dit budget is voor vervoer per (deel)taxi buiten de eigen regio. Voor een taxirit binnen uw persoonlijke budget betaalt u € 0,20 per kilometer. Als u meer kilometers maakt dan uw persoonlijk budget, dan betaalt u het commerciele tarief per kilometer.

Meer informatie hierover kunt u lezen op: https://www.valys.nl/wat-is-valys/valys-basis/hoe-vraag-ik-een-pas-aan

Regiotaxi

Regiotaxi is een openbare vervoersdienst voor iedereen die niet met het gewone openbare vervoer kan reizen. Dus ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. De Regiotaxi brengt u van deur tot deur, van en naar een opstapplaats of een halte van het openbaar vervoer. Over het algemeen rijden de regiotaxi’s van 06.00 uur ’s ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts. U deelt de taxibus soms met andere passagiers, waardoor u soms iets langer onderweg bent.

Voor reizigers die regelmatig de Regiotaxi gebruiken is er binnen elke gemeente een speciale klantenpas zodat u niet bij iedere reservering opnieuw uw gegevens hoeft door te geven.

Voor iedere rit betaalt u een instaptarief en een vast tarief per OV-zone. Voor reizigers met een Wmo-indicatie van hun gemeente geldt een aangepast tarief. Deze tarieven verschillen per gemeente. Voor meer informatie over Wmo-vervoer kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Op zoek naar een regiotaxi bij u in de buurt?

Provinciale vervoersregelingen

Een aantal provincies hebben een lokale vervoersregeling of denken daar over na. Zo heeft de Provincie Limburg een aanvullende regeling voor haar verenigingen die een aanbod hebben voor sporters met een beperking.

Gehandicapte sporters en de verenigingen of stichtingen die sport en bewegen voor gehandicapten aanbieden, kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Bijvoorbeeld omdat ze verder moeten reizen voor competitieduels, of omdat regulier vervoer niet voldoet vanwege de speciale vervoersbehoeften. Om deze drempel te verlagen bieden gemeenten, Provincie en Huis voor de Sport de “Vervoersregeling Gehandicapte Sporters”.

Als vereniging of stichting kunt u elk jaar middels een speciaal declaratieformulier vervoersbewegingen van uw gehandicapte leden/deelnemers naar trainingen, instuiven, competitie en sportevenementen opgeven. Als u wilt meedoen, zijn de volgende regels voor u van belang:

  • Het maakt niet uit of de vereniging het vervoer heeft georganiseerd of dat de sporters dit zelf regelen. Ook de vervoerswijze is (meestal) niet van belang. De toekenning volgt immers altijd op basis van de afstand tussen woonpostcode van de individuele leden en de sportpostcode, ook als u bijvoorbeeld centraal vervoer heeft geregeld.
  • U mag kiezen of u de opbrengst uitkeert aan uw leden (als ze zelf voor vervoer zorgen) of dat u het geld zelf inzet. Als u maar zorgt dat het de bovenlokale vervoerskosten verlicht.
  • Alleen voor activiteiten waarbij tussen woonadres en sportadres een gemeentegrens is overschreden, wordt een bijdrage toegekend.
  • Alleen voor leden die wonen in een gemeente die meedoet aan de regeling, staat een bijdrage ter beschikking.

Verenigingen die willen meedoen kunnen zich melden bij Huis voor de Sport. U krijgt dan één keer per jaar (in het eerste kwartaal) een formulier met duidelijke instructies. 

Huis voor de Sport verzorgt de administratieve afhandeling van de regeling en verzamelt ieder jaar de middelen die worden opgebracht door de Provincie en de deelnemende gemeenten. In totaal is er zo’n € 80.000,- ter beschikking. Om u aan te melden of voor info over alle regels kunt u contact opnemen met Huis voor de Sport via 046 4770590 of vervoersregeling@huisvoordesport.org.

In Brabant is er gestart met een pilot voor vervoer voor sporters met een beperking. Bekijk de website van de Provincie Noord-Brabant voor meer informatie. 

Eigen vervoer

Wil je reizen met een rolstoel of ander hulpmiddel? Er zijn voorzieningen die het je makkelijker en vaak ook goedkoper kunnen maken. Bijvoorbeeld belastingvoordeel op een aangepaste auto of een gehandicaptenparkeerkaart. Meer weten over de gehandicaptenparkeerkaart? Lees dan 'Hoe werkt een gehandicaptenparkeerkaart?'. In het openbaar vervoer kan je gebruik maken van gratis assistentie of indien nodig van een persoonlijke begeleider. Je begeleider reist gratis als je een speciale begeleiderskaart hebt. Bij sommige vervoerders reis je zelf ook gratis.

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.