Wat doen wij?

Missie

Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken. Gehandicaptensport verbindt, maakt fit en laat mensen participeren en excelleren.

Gehandicaptensport Nederland vervult verschillende rollen vanuit onze bevlogenheid voor de gehandicaptensport:

  • Als overkoepelend orgaan zijn wij dienstverlener, belangenbehartiger en verbinder voor alle aangesloten lidorganisaties;
  • Zijn wij de sportbond voor een aantal bijzondere takken van sport;
  • Willen wij een inspirerende rol vervullen om de onbegrensde mogelijkheden van gehandicaptensport in Nederland breed toegankelijk te maken.

Visie

Gehandicaptensport Nederland zet zich in als dienstverlener en belangenbehartiger voor en ten behoeve van haar leden.

In de overtuiging dat:

  • Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving, op elk niveau en afgestemd opde wensen van de specifieke doelgroepen en sporters zelf;
  • Organisatorische integratie van de verschillende takken van gehandicaptensport moetworden nagestreefd, maar deze altijd in dienst moet blijven staan van het verbeteren van de sportmogelijkheden van de gehandicapte sporter/beweger;
  • Gehandicaptensport Nederland zich met landelijke partners sterk maakt om de aansluiting van het aanbod metde wensen en behoeften van de gehandicapten sporter/beweger te optimaliseren. Centrale begrippen hierbij zijn diversiteit en keuzevrijheid.

Om u beter van dienst te zijn, maakt gehandicaptensport.nl gebruik van cookies.