Bestuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van Gehandicaptensport Nederland komt jaarlijks minimaal zes maal bijeen voor een bestuursvergadering.

Jaarlijkse zelfevaluatie

Het bestuur van Gehandicaptensport Nederland houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Het doel is om (zelf)kritisch te blijven op het functioneren van het bestuur als geheel en als individueel bestuurslid, maar ook het gedrag in de interactie met andere bestuurders of externe stakeholders. Functioneert het bestuur als geheel effectief en draagt elk bestuurslid effectief bij aan het functioneren van het gehele bestuur? Om dit vermogen te ontwikkelen is het belangrijk om als bestuur haar eigen functioneren regelmatig te evalueren. 

Op 10 juni 2022 heeft de meest recente zelfevaluatie plaatsgevonden. Doel was stil te staan bij het eigen functioneren in relatie tot de doelstellingen van de sportbond. De evaluatie is in een prettige sfeer en tegelijkertijd met voldoende ruimte voor diepgang en open discussie verlopen. Voor de evaluatie is de code Goed Sportbestuur en een aanvullende evaluatietool als gespreksleidraad gebruikt. Een divers aantal onderwerpen is voorbijgekomen waarvan de belangrijkste hieronder puntsgewijs worden genoemd;

 • Het bestuur werkt prettig en met voldoende onderling respect en vertrouwen samen.
 • De frequentie van de geplande bestuursvergaderingen (min 6 x p/j) wordt goed bewaakt.
 • Naast de bestuursvergaderingen zijn er voldoende periodieke overlegmomenten – zowel structureel als incidenteel- tussen individuele bestuursleden en directie.
 • Het bestuur heeft in overleg met de directie aanvullend directe lijnen met medewerkers van het bureau. Dit wordt zowel door het bestuur als door de medewerkers als waardevol en prettig ervaren.
 • Het bestuur heeft voldoende zicht op de uitvoeringsprocessen van het bondsbureau. Er is een vaste structuur van financiële managementrapportages en informatiedeling.
 • Het bestuur kent een kleine bezetting. De uitbreiding van het bestuur wordt geambieerd. Besloten is om de uitbreiding te koppelen aan de vernieuwde strategische koers (eind 2022) en meer in het bijzonder de specifieke bestuurlijke profielen (kennis en vaardigheden) die in die koers belangrijk of zelfs voorwaardelijk zijn. 
 • De update van de strategische koers zal tevens benut worden om bij een volgende bestuurs-evaluatie het bestuursmodel zelf te evalueren. 
 • Het bestuur stelt zich tot doel om in het komende jaar nog meer tijd vrij te maken voor contact en overleg met de eigen leden en het bestuur van andere organisaties in het veld (stakeholders).  

Samenstelling Bestuur

Voorzitter: mevrouw M. Spreij
Penningmeester: de heer Theo Vernooij
Bestuurslid: mevrouw V. Zegers

Vragen voor het bestuur kunt u sturen naar info@gehandicaptensport.nl

Documenten

Rooster van aftreden bestuur GSN 2023
'Nevenfuncties bestuur GSN'
Protocol Onverenigbaarheid van functies GSN
'Directiestatuut GSN'

Video's

  Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

  Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

  In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

  OK