Algemene Ledenvergadering

Gehandicaptensport Nederland is een vereniging met als hoogste besluitvormende orgaan de vergadering van alle lidorganisaties, ook wel de Algemene Ledenvergadering genoemd (ALV). De ALV geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, jaarplan, begroting en de jaarrekening. Ook benoemt de ALV op voordracht van het bestuur de bestuursleden. Twee keer per jaar is er een ALV voor alle leden van Gehandicaptensport Nederland. De ALV is besluitvormend op de genoemde verplichte onderdelen. 

Hieronder vind je de verslagen van de gehouden Algemene Ledenvergaderingen.

Om u beter van dienst te zijn, maakt gehandicaptensport.nl gebruik van cookies.