Subsidieregelingen voor mensen met een beperking

Subsidieregelingen voor mensen met een beperking

Sporten met een beperking brengt soms extra kosten met zich mee. Sommige sporters hebben bijvoorbeeld een sportspecifieke rolstoel nodig. Om de meerkosten van het sporten met een handicap te drukken, zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is voor individuen een mogelijkheid om de extra kosten voor vervoer en/of sportrolstoelen te compenseren. Het beleid kan per gemeente sterk verschillen. Alle gemeenten hebben, na de invoering van de WMO, een eigen verordening opgesteld waarin de keuzen rond het gehandicaptenbeleid zijn vastgelegd. Via deze link vind je meer informatie over de WMO per gemeente. 

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Dan kun je via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt  je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Meer informatie over de aanvraag van Wmo vind je hier.

Zowel landelijk als lokaal bestaan verschillende regelingen die praktische of financiële drempels kunnen wegnemen. In dit artikel op allesoversport.nl vind je als buurtsportcoach of Wmo-consulent antwoord op veelgestelde vragen over deze regelingen. 

Subsidies sporters met handicap

Subsidies zijn ook een mogelijkheid om sporters met een handicap te ondersteunen. Voor subsidiegevers is het belangrijk om te weten waar de subsidie voor wordt gebruikt. In Nederland zijn vele fondsen en instellingen waar sportverenigingen voor mensen met een handicap aanspraak op kunnen maken. Let op, het gaat in de meeste gevallen om sportverenigingen of organisaties die een subsidie kunnen aanvragen en het is geen directe subsidie voor een individu. 

Er zijn verschillende fondsen die bijdragen leveren aan het opstarten van sportaanbod voor mensen met een beperking. Denk aan: 

Fonds Gehandicaptensport heeft als doel het sportaanbod voor mensen met een handicap landelijk te ontwikkelen. Dichtbij huis sporten mogelijk maken voor iedereen. Voor lokale verenigingen die willen starten met aangepast sporten óf die hun bestaande aanbod voor gehandicaptensport willen verbeteren en/of uitbreiden, heeft het Fonds een subsidieregeling. Meer informatie over de richtlijnen voor de aanvraag van deze start-en-stimuleringssubsidie vind je hier

Het Gehandicapte Kind biedt de mogelijkheid voor een gift of een lening. Bekijk de opties voor sport en spelactiviteiten op de website.  

Fonds Kind & Handicap biedt onder andere individuele hulp aan kinderen met een beperking of chronische ziekte op het gebied van leren, werken, wonen, vervoer, sport & cultuur. Ook organisaties kunnen een aanvraag doen. Een aanvraag kan gericht zijn op zowel evenementen als op (aangepaste) sportmaterialen. 

De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Juist voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen. Verdere informatie over het aanvragen van een subsidie bij Cruyff Foundation vind je hier

Dirk Kuyt Foundation steunt sportevenementen voor mensen met een beperking. Het aanvragen voor steun bij evenementen vanuit Dirk Kuyt Foundation vind je hier.

De Hersenstichting stelt diverse subsidies beschikbaar aan instellingen en organisaties die bijdragen aan een betere participatie van mensen met een hersenaandoening. Klik hier voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden

Jeugdfonds Sport en Cultuur creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Zie jeugdfondssportencultuur.nl

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij: www.oranjefonds.nl.  

Blindenfonds: Koepel van een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. Deze fondsen hebben ieder hun eigen doelstelling en werken allen zelfstandig met eigen werkwijzen conform hun statuten. Over het algemeen is het doel gerelateerd aan de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking: www.blindenfonds.nl.

Het Dovenfonds geeft steun op het gebied van vorming en educatie. Het fonds subsidieert projecten die primair tot doel hebben de kennis en/of het welzijn van doven te bevorderen: www.dovenfonds.nl.  

Subsidiedatabase

Kenniscentrum Sport & bewegen biedt een overzicht van beschikbare subsidies in een handige online database. Deze database is ontworpen aan de hand van vragen die gesteld zijn aan Kenniscentrum Sport. Zoals "Bij wie kunnen wij een bijdrage vragen voor ons sportinitiatief in een achterstandswijk?", of "Waar kan ik subsidie aanvragen voor de aanschaf van energiezuinig materiaal?". In de database staat alle informatie over de subsidieregelingen en fondsen. Daarnaast vind je de contactgegevens van instanties die de subsidie verstrekken en hun verantwoordelijke medewerkers. 

Maak nu eenvoudig een account aan op de website van Kenniscentrum Sport en bewegen en vind de subsidie die past bij jouw project! 

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.