Sporten met een amputatie

Sporten met een amputatie

Hier vindt u informatie over de mogelijkheden van sportbeoefening na een amputatie. Ook wordt het belang van beweging benadrukt en de diverse aspecten die meespelen bij de totstandkoming van een sportkeuze worden behandeld.

Sporten kan voor mensen met een lichamelijke beperking meer opbrengen dan alleen plezier. Uit onderzoek blijkt dat regelmatige lichamelijke activiteit kan leiden tot verbetering van de stemming, vergroting van het zelfvertrouwen en een betere acceptatie van de beperking. Daarnaast kan sportbeoefening vereenzaming voorkomen of vereenzaming doorbreken en heeft het positieve effecten op de lichamelijke gezondheid. Zo neemt de kans op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en botontkalking af en neemt het algehele uithoudingsvermogen toe. Het lopen met een prothese kost dertig tot veertig procent meer energie dan in een normale situatie. Hierdoor is een goede basisconditie van groot belang.

Een speciale prothese?

Als u een prothese heeft en wilt gaan sporten, heeft u in de meeste gevallen geen speciale prothese nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het beoefenen van een rolstoelsport. Ook kunt u kiezen voor sporten zonder prothese, zoals een aantal water- en sneeuwsporten.  Soms kan men volstaan met een geringe aanpassing aan de bestaande prothese. Een voorbeeld hiervan is de ‘toeclip’ bij het fietsen.

Voor bepaalde sporten is een speciale prothese nodig, bijvoorbeeld voor hardlopen of sprinten. Het is niet alleen de keuze van sport die bepalend is voor het al dan niet aanschaffen van een speciale prothese, maar ook het niveau waarop de sport beoefend wordt. Een hoger niveau van sporten stelt hogere eisen aan de prothese.

De financiering van een sporthulpmiddel zoals een sportrolstoel of prothese is vaak een probleem. Waar moet je zijn voor een vergoeding? En krijg je wel een vergoeding. Zonder (geschikt) sporthulpmiddel is sporten of bewegen voor velen niet mogelijk. Ga voor deze en andere vragen naar de website van Uniek Sporten en neem contact op met de adviseur. 

Handreiking Sporthulpmiddelen

We vinden het allemaal belangrijk dat mensen met een beperking meedoen met sport en bewegen. Veel van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike. In de praktijk is dit een uitdaging, door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels. Deze Handreiking geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen. Kijk voor meer informatie en de handleiding op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.