Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde

16 juli 2019

Het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen in Nederland wordt geschat op 2,51. De totale kosten bedragen 4,4 miljard euro terwijl de opbrengsten zijn berekend op 11,1 miljard euro. Deze zogenaamde Social Return on Investment (SROI) blijkt uit onderzoek in opdracht van Kenniscentrum Sport.

Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft (gezondheid en geluk) stond al vast. Maar hoeveel precies en weegt het op tegen de investeringen die we doen? Kenniscentrum Sport vroeg Rebel en Mulier Instituut de SROI van sport en bewegen in Nederland zo goed mogelijk te berekenen. Het voorwerk voor dit onderzoek was al deels in 2017 gedaan. Ecorys heeft de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen onderzocht en grotendeels becijferd in euro’s.

In dat onderzoek is gekeken naar de opbrengsten die ontstaan wanneer iemand regelmatig sport en beweegt, ten opzichte van niet of nauwelijks sporten en bewegen. Om dat vervolgens te vertalen naar een hele populatie is in het SROI-onderzoek gebruikgemaakt van de beweegrichtlijn die sinds 2017 geldt. Voor iedereen in Nederland die voldoet aan de beweegrichtlijn, zijn maatschappelijke opbrengsten gerekend. Om de juiste balans te houden tussen de kosten en opbrengsten, zijn in het onderzoek ook alleen de kosten meegenomen waarvan kan worden beargumenteerd dat ze direct gerelateerd zijn aan (mensen laten) sporten en bewegen.

Kosten en baten

De Social Return On Investment (SROI) is een manier om het maatschappelijk rendement van investeringen in sport en bewegen uit te drukken. Het geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen en weegt ze tegen elkaar af.

De totale kosten die in Nederland worden gemaakt zijn ruim 4,4 miljard Euro. Dit is de som van alle kosten die de Rijksoverheid, NOC*NSF, gemeenten, bedrijven en de sportende en bewegende samenleving zelf maken. De grootste kostendrijvers zijn uitgaven aan commerciële voorzieningen, de gemeentelijke uitgaven, uitgaven aan sportbenodigdheden en contributies.

De totale opbrengsten bedragen 11,1 miljard Euro. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen is onder te verdelen in de categorieën gezondheid, sociaal (inclusief welzijn/geluk) en arbeid. De grootste – in euro’s uitgedrukte – opbrengstenposten zijn: kwaliteit van leven, ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit.

Resultaat

Het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen (SROI) in Nederland wordt geschat op 2,51. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,51x zo hoog als de kosten; oftewel alle investeringen samen leveren maatschappelijke meerwaarde op!

Deze uitkomst geeft de huidige stand van zaken weer. Het SROI-onderzoek geeft veel inzicht en is vooral een startpunt voor verdere verbetering van beleid. Het is echter niet zo dat een SROI de effecten weergeeft van een losstaande investeringsbeslissing. Kortom, alle geïnvesteerde euro’s samen leveren een positief maatschappelijk rendement op, maar de SROI vertelt niet welke geïnvesteerde euro (Rijk, gemeente, inwoner etc.) beter rendeert dan de andere euro.

Meer lezen?

Lees het gehele artikel van Karin van der Maat op www.allesoversport.nl. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook gevisualiseerd in de infographic ‘De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen’.

 

Bron: https://www.allesoversport.nl/artikel/investeren-in-sport-en-bewegen-heeft-maatschappelijke-meerwaarde/ (19 juni 2019) 
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.