Twee actuele mogelijkheden voor een positieve sportcultuur

15 november 2019

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden.

Bekijk hier twee actuele ontwikkelingen en mogelijkheden om zelf direct een bijdrage te leveren aan een positieve sportcultuur!

Impuls gratis Verklaring Omtrent Gedrag

Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) gaat informatiebijeenkomsten organiseren over de mogelijkheden en clubs kunnen ondersteuning krijgen van inhoudelijke experts.

Het doel van deze impuls is een flinke toename van de aanvragen voor een VOG. Sportverenigingen voeren nog weinig preventief beleid ter vermindering van grensoverschrijdend gedrag. Het structureel aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers, kader en bestuursleden is een goede eerste stap. Het CVSN heeft signalen van de politie ontvangen dat er mensen met veroordelingen op verenigingen actief zijn, waarmee ze grote risico’s nemen. Dit moet voorkomen worden.

Het aanvragen van VOG’s kost de vereniging niets, maar er moet wel aan een paar voorwaarden voldaan worden. Zo moet een vereniging gedragsregels hanteren en/of een vertrouwenscontactpersoon aanstellen en/of aannamebeleid formuleren. Aan twee van de drie genoemde opties moet worden voldaan.

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen verenigingen een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Bestuurders van verenigingen worden gemiddeld 15 uur bijgestaan bij het opzetten en implementeren van preventief beleid grensoverschrijdend gedrag, zodat ze voor de gratis VOG regeling in aanmerking komen. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij adequaat te handelen bij incidenten.

Wil je een expert inschakelen of heb je een vraag hierover, stuur dan een mail naar vog@nocnsf.nl.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) worden

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen een vereniging of bond het eerste aanspreekpunt voor leden met een vraag of klacht. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. Het Centrum Veilige Sport Nederland biedt opleidingen aan voor professionals en vrijwilligers. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag geen bestuursfunctie hebben.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of als zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige scholing waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De scholing wordt afgesloten met een bewijs van deelname van NOC*NSF Academie voor Sportkader. 

Het opleidingsaanbod is te vinden via sportopleidingen.nl

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.