Minister Bruins op werkbezoek bij pilot “Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar"

14 november 2019

Sporters met een handicap trekken al jaren aan de bel dat zij niet optimaal kunnen deelnemen aan hun sport, omdat ze niet of niet tijdig een sporthulpmiddel kunnen krijgen via de gemeente. Ook speelt de prijs en de kwaliteit van bijvoorbeeld sportrolstoelen, protheses en handbikes een rol in de discussie. Minister Bruno Bruins voor Sport heeft op 14 november bij een bezoek aan het pilotproject 'Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar' in Den Haag een aanbeveling in de vorm van een concepthandreiking ontvangen hoe het beter en sneller kan. “De problematiek is complex, maar ik ben blij met de insteek van het project om de mogelijkheden duidelijk, inzichtelijk en behapbaar te maken,” aldus minister Bruno Bruins die tijdens het bezoek ook een rolstoelergometer testte.

De vraag ‘waarom het zo lastig is om sporters met een beperking te voorzien van een passend sporthulpmiddel?’ heeft geleid tot een brede verkenning naar de grootte van dit probleem in combinatie met de vraag welke verbeteringen er mogelijk te realiseren zijn door alle betrokken partners. Deze verkenning wordt gedaan binnen het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ met als doel dat deze middelen beter beschikbaar en bereikbaar zijn met een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Bij professionals is veel onduidelijkheid en onwetendheid over bijvoorbeeld wat de vraag van sporters met een beperking precies is, om welke hulpmiddelen het kan gaan, bij wie de sporters een aanvraag kunnen doen en hoe de financiering geregeld is (zorgverzekeraar, Wmo, anders)?

In vier thema’s werken een aantal trekkers samen met een aantal werkgroepen (doelgroep, leveranciers, gemeenten, koepelorganisaties zoals NOC*NSF, VNG/VSG, fondsen, etc.) het plan van aanpak verder uit. De thema’s en trekkers hiervan zijn:

  • Samenwerking in de keten & financiering – Special Heroes Nederland
  • Onderzoek & kennis – Kenniscentrum Sport
  • Doelmatigheid & efficiency – Esther Vergeer Foundation
  • Marktontwikkeling & innovatie – Vereniging Gehandicaptensport Nederland

Samen met de werkgroepen hebben deze trekkers als eerste stap gewerkt aan de concepthandreiking die vandaag dus aan minister Bruno Bruins is overhandigd en die de komende periode in een aantal pilots wordt getoetst. De concepthandreiking is bedoeld voor professionals van bijvoorbeeld Wmo, zorgverzekeraars, wijkteams, etc. De pilot in Den Haag haakt aan bij de start van een mobilitheek (uitleenservice voor sporthulpmiddelen) begin 2020 op de sportcampus.

Meer informatie

Voor informatie over het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ kunt u contact opnemen met Erna Mannen, Special Heroes Nederland via emannen@specialheroes.nl of 06 4300 4706.

Voor meer informatie over de pilot in Den Haag kunt u terecht bij Lonneke Schijvens, Kenniscentrum Sport via lschijvens@kenniscentrumsport.nl of 06 1287 1968.

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.