Veelgestelde vragen over coronavirus en sport

03 augustus 2020

Samen sporten

UPDATE 25 juni: De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Ook senioren hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is. In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities, onder voorwaarden met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten kunnen weer sporten. Bekijk alle regels per 1 juli op een rij

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Om er samen voor te zorgen dat dit veilig, in afstemming met de gemeente en volgens RIVM-richtlijnen gebeurd is het protocol ‘Verantwoord sporten’ opgesteld. Bekijk het sportprotcol

Er zijn posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. Daarnaast is er een set met informatieborden ontwikkeld die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Gehandicaptensport op anderhalve meter? 

Vanaf 1 juli is het mogelijk om zonder de 1,5 meter afstand samen te sporten. Dat is fijn, maar voor sporters met een beperking kan dat lastig of niet mogelijk zijn, vanwege extra gezondheidsrisico's. Dat zal per persoon verschillen en daarom maatwerk vragen. We sluiten ons aan bij de oproep van Ieder(in) om een aanvulling te geven op de versoepelde maatregelen, die zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen. Alleen dan kunnen mensen een inschatting maken of ze risico's lopen. Daarmee kan onder andere worden voorkomen dat mensen onnodig hun bewegingsvrijheid beperken. Naast een betere afstemming, moeten medisch specialisten de risico’s bespreken met mensen met een verhoogd gezondheidsrisico.  

Wil jij weer opstarten én advies over de mogelijkheden op 1,5 meter afstand? Bekijk het advies voor sporten in een rolstoel op 1,5 meter afstand, het advies voor sporters met een visuele beperking en de tips voor sporters met een verstandelijke beperking

 

VOOR VERENIGINGEN

Sportvervoer 

Nu sporters weer naar hun vereniging kunnen, is het ook belangrijk dat sportvervoer mogelijk is. Voor het sportvervoer kan het landelijke protocol voor zorgvervoer geraadpleegd worden. 

Checklist voor verenigingen

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? De checklist van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg. Meer weten over crowdmanagement? Bekijk de handreiking

Noodloket ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) uitgebreid. 

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als: 

  • de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. 
  • de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen. 

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei, kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen. Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19  

Nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) 

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. 

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:  

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

Heb je als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs jouw verhuurder dan op deze regeling.  

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19 

Contributie

De inning van contributie mag gewoon doorlopen. Ook als de sportclub dicht is.

Banken en SWS | Uitstel aflosverplichtingen

Banken en Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) geven sportclubs ‘lucht’ met uitstel van aflosverplichtingen.

Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven

Ook Rabobank biedt hulp in deze moeilijke tijd. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die klant zijn van Rabobank kunnen via een digitaal aanvraagformulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Coöperatief Fonds.

Juridische gevolgen

De coronacrisis heeft door de verplichtingen die nu niet nagekomen kunnen worden ook juridische gevolgen. Op het informatieplatform SportKnowhowXL zet Arthur van der Hoeff uiteen wat de gevolgen zijn voor met name sportverenigingen en hun leden. Raadpleeg indien gewenst ook het overzicht met steunmaatregelen voor ondernemers van Sportaccountant.nl

Onderzoek impact op de sportverenigingen  

Het Mulier Instituut is gestart met onderzoek om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector in kaart te brengen. Lees de verschilende onderzoeken en uitkomsten terug op hun website. 

Algemene Ledenvergadering 

Vanwege het coronavirus kunnen clubs nu even niet fysiek een ALV houden. Een speciale COVID wet biedt nu de mogelijkheid om een ALV nu digitaal te beleggen.

 

Nog meer veelgestelde vragen

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben ze een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. 

Of bekijk de pagina op allesoversport.nl over de impact van corona op sportaanbieders

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.