Integratie bowlers met een auditieve beperking bij de NBF

13 mei 2020

In de afgelopen periode hebben de Nederlandse Bowling Federatie, de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond en Gehandicaptensport Nederland gesprekken gevoerd over de integratie van de doelgroep auditief binnen de NBF. De NBF staat hier positief tegenover. Zo zijn zij onder andere bereid de competitie over te nemen van de KNDSB.

Integratie doelgroep auditief naar reguliere sportbonden

In de aankomende twee jaar (2020-2021) worden de sportverenigingen en leden van de KNDSB gestimuleerd zich aan te melden bij reguliere sportbonden. Deze sportbonden zullen de formele verantwoordelijkheid gaan dragen voor de organisatie van sport voor mensen met een auditieve beperking. Gehandicaptensport Nederland ondersteunt in dit proces. Ook treedt zij op als vraagbaak voor zowel de sporters en verenigingen van de KNDSB als voor de reguliere sportbonden.

Het realiseren van de integratie van sporters met een auditieve beperking is één van de doelen van het project Ongehoord Sportief. De KNDSB zal vanaf 2022 een andere functie vervullen, waarin zij verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van informatie en kennis over de omgang met mensen met een auditieve beperking in de sport en voor de organisatie en financiering van nationale selecties en internationale uitzendingen. Daarnaast blijft zij bestaan als belangenbehartiger voor mensen met een auditieve beperking.

Bowlen

Bowlen is al 41 jaar een sport onder de KNDSB. Op dit moment zijn er in totaal 93 actieve leden, die spelen bij acht verschillende verenigingen. De competitie bestaat momenteel uit 20 teams. Een team bestaat uit maximaal 6 personen. Er wordt gespeeld in single, duo, treble en teamvorm. Annette Kieboom bowlt al vele jaren. Zij vertelt dat ze tot nu toe geen echte belemmeringen heeft ervaren vanwege haar auditieve beperking tijdens het bowlen: “Ik geef van te voren aan dat ik slechthorend ben. Ook bij toernooien. Het is bij horende clubs waar ik gebowld heb wel even wennen voor anderen hoe ze met mij kunnen communiceren.” Annette durft een andere speler te vragen als ze iets niet snapt of niet goed gehoord heeft. “Door daar open in te zijn, gaat dit bijna altijd goed.”

In de afgelopen periode hebben de KNDSB en Gehandicaptensport Nederland gesprekken gevoerd met de NBF over integratie van de doelgroep auditief binnen de bowling federatie. Er wordt gezorgd voor de overschrijving van de verenigingen van de KNDSB naar de NBF. Vanwege het lotgenotencontact en het sociale aspect blijven de leden zoveel mogelijk bij de eigen verenigingen. Al is het uiteraard voor ieder lid mogelijk om zich ook bij een reguliere bowlvereniging aan te melden. De competitie voor bowlers met een auditieve beperking blijft een aparte competitie. De NBF draagt er zorg voor dat de eerste zaterdag van de maand als speeldag gehanteerd kan blijven.  Een belangrijk verschil tussen het regulier bowlen en deze competitie is dat een gehoorapparaat in de dovencompetitie verboden is. Door de auditieve beperking is het evenwicht van sporters minder goed.

Deskundigheidsbevordering

Voor de KNDSB en GSN blijft een belangrijke taak weggelegd in de deskundigheidsbevordering van onder andere trainers. Annette heeft gespeeld met een trainer en enkele bowlers die geen gebarentaal kennen. Voor de sporters met een auditieve beperking die geen gebarentaal kennen, kwam er vaak een schrijftolk mee. Voor de andere groep een gebarentolk. De trainer zorgt er dan voor dat zijn/haar aanwijzingen duidelijk overkomen op de tolken, zodat zij deze kunnen vertalen voor de sporters. “Tijdens een buitenlands toernooi zagen we dat veel andere landen niet bekend waren met een schrijftolk. Het was leuk om te zien hoeveel bekijks de schrijftolk had.”

Ongehoord Sportief

Ongehoord Sportief is de naam voor het traject dat Gehandicaptensport Nederland en de KNDSB samen zijn opgestart. Het is een netwerk- en samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking. Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een auditieve handicap te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning om aan te sluiten bij de reguliere sport, er kennis wordt gedeeld over de omgang met een auditieve beperking bij sportverenigingen en er een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk beschikbaar is met sportaanbod voor mensen met een auditieve beperking.

Ongehoord Sportief wil hier een rol in nemen door met en voor (potentiele) sporters geschikte sportaanbieders te vinden. Daarnaast wil zij de doelgroep ook laten ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn in het sportlandschap, bijvoorbeeld door het organiseren van multisportdagen. Tevens zet Ongehoord Sportief zich de aankomende jaren in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een auditieve beperking te bevorderen. Voor Ongehoord Sportief is een pagina opgericht: https://www.gehandicaptensport.nl/beperkingen/auditief

 

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.