Onderzoek naar aard van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport

03 september 2020

Helaas komt er regelmatig grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Ook voor sporters met een beperking geldt dat zij het risico lopen geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de specifieke aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport.  

Gehandicaptensport Nederland wil door middel van onderzoek naar de aard en achtergronden van grensoverschrijdend gedrag meer kennis opdoen en een aanzet geven voor breder vervolgonderzoek.

Een veilige sportomgeving voor iedereen

Emotioneel, fysiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag is een probleem binnen de sportwereld. Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en daarom is het nodig meer bewustzijn te creëren over de verschillende vormen waarin grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Iedereen heeft immers recht op een veilige sportomgeving, zeker ook sporters met een beperking!

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Wel zijn er aanwijzingen (onderzoek commissie de Vries, 2017) dat sporters met een beperking meer risico lopen om met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd te worden.

Onderzoek

De Vrije Universiteit van Amsterdam, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF doen samen onderzoek naar de aard van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Het is een wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op personen (18+) met een visuele, auditieve en/of lichamelijke handicap die actief zijn of waren in de georganiseerde sport in Nederland.

Door middel van een vragenlijst worden anoniem gegevens verzameld. Klik hier voor meer informatie en om de vragenlijst in te vullen. Gehandicaptensport Nederland ontvangt geen individuele gegevens.

Meer kennis en deskundigheid

Gehandicaptensport Nederland hoopt met dit onderzoek meer kennis te vergaren over grensoverschrijdend gedrag in relatie tot sporters met een beperking. De resultaten kunnen input geven voor meer gericht vervolgonderzoek. Daarnaast kan de verworven kennis bijdragen aan het verbeteren van opleidingen voor begeleiders in de gehandicaptensport.

In dit onderzoek worden geen algemene prevalentiecijfers onderzocht. Om een breder beeld te krijgen, zal vervolgonderzoek nodig zijn waarbij ook andere sportbonden – die zich met gehandicaptensport bezighouden – betrokken worden.

Melding maken

Deelname aan dit onderzoek is niet hetzelfde als een melding doen. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de aard van het grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Een melding is specifiek gericht op de persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. 

Heb je een vraag, of wil je een melding doen, neem dan contact op. Kijk hier welke manier het beste past bij jouw vraag of melding.

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.