Beweegprogramma MATP voor atleten met een ernstig meervoudige beperking

29 oktober 2020

Sportparticipatie

In Nederland sport ruim de helft van de bevolking wekelijks. Voor deze mensen zijn er mogelijkheden genoeg en zij ervaren over het algemeen een grote keuzevrijheid. Het aantal mensen met een beperking dat deelneemt aan sport en bewegen is helaas minder groot.

De ambitie om meer mensen in een inclusieve sport- en beweegomgeving aan het sporten te krijgen onderschrijven wij. Inclusie draagt bij aan het meedoen in de sport en het genieten van sport. Gelukkig kunnen hierdoor mensen met diverse beperkingen in de toekomst op steeds meer reguliere plekken terecht. Helaas blijft sporten voor iedereen met een (ernstige) meervoudige beperking niet vanzelfsprekend en is het participeren in een inclusieve (sport)omgeving voor hen moeilijker dan voor anderen of zelfs onmogelijk. Ook voor die doelgroep willen wij iets betekenen.

MATP

MATP staat voor Motor Activity Training Program. Het is een beweegprogramma voor mensen met een (zeer ernstige) meervoudige beperking die niet kunnen aansluiten bij reguliere sportactiviteiten. Het is een beweegprogramma gericht op individuele training en niet op competitie.

Tijdens een MATP activiteit worden er motorische- en sportactiviteiten aangeboden. Dit wordt gedaan in een circuitvorm waarin niemand wordt uitgesloten van deelname. Bij ieder individu staat persoonlijke verbetering voorop. De oefeningen binnen het beweegaanbod van MATP kunnen eenvoudig moeilijker of makkelijker gemaakt worden. Een MATP programma bestaat uit zes basisvaardigheden, namelijk: lopen/rolstoel, gooien, schoppen, rollen, raken en watervaardigheden.

Financiering

Voor de financiering van dit project deed Gehandicaptensport Nederland een aanvraag bij het Innovatiefonds van NOC*NSF. Die aanvraag is in september van 2020 toegekend. “Een mooi uitgewerkt plan”, aldus het expertpanel, “waar een interessante koppeling wordt gelegd tussen de sport- en zorgsector.

Cliënten worden atleten

De doelgroep bestaat uit personen met een verstandelijke beperking die niet kunnen deelnemen aan reguliere G-sport activiteiten, vanwege complexiteit in verstandelijke of lichamelijke beperkingen. Dit geldt met name voor mensen met een matige of (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB).

Personen met een ernstige meervoudige handicap hebben een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 24 maanden. Zij hebben ondersteuning nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven gedurende de gehele dag. De groep met een matige meervoudige beperking kan iets meer activiteiten zelfstandig.

MATP is een volwaardig beweegaanbod voor iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is. Door het MATP-aanbod kan ook deze doelgroep participeren en zichzelf overwinnen. Het sportaanbod voor deze doelgroep zal in zo’n 95% van de gevallen aangeboden worden vanuit de zorgsector. Om de kennis van de doelgroep te verbinden aan het sportaanbod, is samenwerking essentieel. De zorgsector wordt uitgedaagd om hun cliënten als atleten te prikkelen en boven zichzelf uit te stijgen tijdens een sportevent. Voor de sportsector is het de uitdaging om de traditionele verenigingsgedachte los te laten en op een nieuwe manier van betekenis te zijn.

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.