Integratie zwemmers met een auditieve beperking bij de KNZB in gang gezet

16 november 2020

In de afgelopen periode hebben de KNZB, KNDSB en Gehandicaptensport Nederland gesprekken gevoerd over de integratie van mensen met een auditieve beperking binnen de zwembond. Hieruit is gebleken dat de KNZB erg positief is over dit traject en veel kansen en mogelijkheden ziet om mensen met een auditieve beperking succesvol te integreren bij haar reguliere zwemverenigingen.

Integratie mensen met een auditieve beperking naar reguliere sportbonden

In de aankomende twee jaar (2020-2021) worden de sportverenigingen en leden van de KNDSB gestimuleerd zich over te schrijven naar de reguliere sportbonden. De reguliere sportbonden zullen de formele verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van sport voor mensen met een auditieve beperking. Gehandicaptensport Nederland ondersteunt in dit proces en treedt op als vraagbaak voor zowel de sporters en verenigingen van de KNDSB als voor de reguliere sportbonden.

Het realiseren van de integratie van sporters met een auditieve beperking is één van de doelen van het project Ongehoord Sportief. De KNDSB zal vanaf 2022 een andere functie vervullen, waarin zij verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van informatie en kennis over de omgang met mensen met een auditieve beperking in de sport en voor de organisatie en financiering van nationale selecties en internationale uitzendingen. Daarnaast blijft zij bestaan als belangenbehartiger voor mensen met een auditieve beperking.

KNZB

In de afgelopen periode hebben de KNDSB en Gehandicaptensport Nederland gesprekken gevoerd met de KNZB over integratie van de doelgroep auditief binnen de zwembond. De KNZB is erg positief over dit traject en stimuleert sporters met een auditieve beperking om te gaan zwemmen bij haar verenigingen. In de meeste gevallen zullen zwemmers met een auditieve beperking mee kunnen sporten in het reguliere clubverband. Belangrijk is wel dat de verenigingen op de hoogte zijn hoe om te gaan met zwemmers met een auditieve beperking en hoe trainers het beste instructie en training kunnen geven aan zwemmers met een auditieve beperking. Daarnaast wordt er binnen de KNZB bekeken welke verenigingen al zwemmers met een auditieve beperking hebben, waardoor het onderlinge sociale contact wordt gewaarborgd.

Gelukkig weten ook nu al zwemmers met een auditieve beperking succesvol de weg te vinden naar de reguliere zwemvereniging. Lees hier het voorbeeld van Bart de Bruijn (20) die al lid is van een zwemvereniging en spreekt over zijn ervaringen.

Ongehoord Sportief

Ongehoord Sportief is de naam voor het traject dat Gehandicaptensport Nederland en de KNDSB samen zijn opgestart. Het is een netwerkorganisatie  en samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking. Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een auditieve beperking te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning om aan te sluiten bij de reguliere sport, er kennis wordt gedeeld over de omgang met een auditieve beperking bij sportverenigingen en er een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk beschikbaar is met sportaanbod voor mensen met een auditieve beperking.

Ongehoord Sportief wil hier een rol in nemen door met en voor (potentiele) sporters geschikte sportaanbieders te vinden. Daarnaast wil zij de doelgroep ook laten ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn in het sportlandschap, bijvoorbeeld door het organiseren van multisportdagen. Tevens zet Ongehoord Sportief zich de aankomende jaren in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een auditieve beperking te bevorderen. Voor Ongehoord Sportief is de volgende landingspagina opgericht: https://www.gehandicaptensport.nl/beperkingen/auditief

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.