Dovenvoetbal KNDSB sluit aan bij de KNVB

28 september 2021

Vanaf het seizoen 2021-2022 zal de bal voor de doven zaalvoetbalcompetitie voor het eerst rollen onder de vlag van de KNVB. De dovencompetitie is jarenlang georganiseerd bij de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Gehandicaptensport Nederland, de KNVB en de KNDSB hebben gesprekken gevoerd over de integratie van voetballers met een auditieve beperking. Het resultaat is dat de KNDSB-verenigingen ondergebracht worden bij de reguliere (zaal)voetbalverenigingen en er binnen de KNVB een eigen competitie wordt opgezet.

KNVB

De KNVB en KNDSB hebben in samenspraak met Gehandicaptensport Nederland gesprekken gevoerd over de integratie en het overnemen van de doven voetbalcompetitie. Hieruit is gebleken dat de KNVB de al bestaande doven voetbalcompetitie probleemloos kan overnemen. Hierbij is zo goed mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van de KNDSB-voetbalverenigingen. Hoofd Passend Voetbal Marcel Geestman licht toe: ‘’Voetbal is voor iedereen, we vinden het vanzelfsprekend om de competitie te faciliteren voor het dovenvoetbal. Dit is een logische stap in de verdere integratie van het dovenvoetbal bij de KNVB”.

In de afgelopen periode hebben de verenigingen zich ingeschreven bij de KNVB. Voor sommige dovenverenigingen betekende dat ze een nieuwe samenwerking zijn aangegaan met een reguliere voetbalverenging. Andere doventeams waren al onderdeel van een reguliere club. De KNVB ziet veel kansen en mogelijkheden om in de toekomst nog meer mensen met aan auditieve beperking aan dovenvoetbal te kunnen verbinden. Daarnaast kunnen voetballers die slechthorend of doof zijn zich aansluiten bij reguliere voetbalteams. Ook daar zal de komende tijd aandacht aan worden besteed, onder andere in de vorm van deskundigheidsbevordering.

Meer weten over dovenvoetbal, lees dan het online magazine.

Integratie mensen met een auditieve beperking naar reguliere sportbonden

In de afgelopen twee jaar (2020-2021) werden sportverenigingen en leden van de KNDSB gestimuleerd zich over te schrijven naar de reguliere sportbonden. De reguliere sportbonden zullen de formele verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van sport voor mensen met een auditieve beperking. Gehandicaptensport Nederland ondersteunt in dit proces en treedt op als vraagbaak voor zowel de sporters en verenigingen van de KNDSB als voor de reguliere sportbonden.

Het realiseren van de integratie van sporters met een auditieve beperking is één van de doelen van het project Ongehoord Sportief. De KNDSB zal vanaf 2022 een andere functie vervullen. Zij worden verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie en kennis over de omgang met mensen met een auditieve beperking in de sport en voor de organisatie en financiering van nationale selecties en internationale uitzendingen. Daarnaast blijft zij bestaan als belangenbehartiger voor mensen met een auditieve beperking.

Ongehoord Sportief

Ongehoord Sportief is de naam voor het traject dat Gehandicaptensport Nederland en de KNDSB samen zijn opgestart. Het is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking. Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een auditieve beperking te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning om aan te sluiten bij de reguliere sport, er kennis wordt gedeeld over de omgang met een auditieve beperking bij sportverenigingen en er een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk beschikbaar is met sportaanbod voor mensen met een auditieve beperking. Ongehoord Sportief wil hier een rol in nemen door met en voor (potentiële) sporters geschikte sportaanbieders te vinden. Daarnaast wil zij de doelgroep ook laten ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn in het sportlandschap, bijvoorbeeld door het organiseren van multisportdagen. Daarnaast zet Ongehoord Sportief zich de aankomende jaren in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een auditieve beperking te bevorderen. Bekijk ook de pagina: https://www.gehandicaptensport.nl/beperkingen/auditief

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.