Dovenvolleybal KNDSB sluit aan bij Nevobo

04 oktober 2021

De Dovenvolleybal-tak van de KNDSB en Nevobo zijn positief over het onderbrengen van dovenvolleybal bij reguliere volleybalverenigingen: “Mooie kans voor zowel de verenigingen als de sporters met een auditieve beperking”, vertelt Peter van Tarel (manager Sportontwikkeling bij Nevobo). Lees hieronder hoe deze ontwikkeling tot stand kwam en wat de verdere plannen zijn.

Integratie dovenvolleybal

In de afgelopen periode hebben Nevobo, Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) en Gehandicaptensport Nederland gesprekken gevoerd met de dovenvolleybalverenigingen die zijn aangesloten bij de KNDSB over de integratie van sporters met een auditieve beperking binnen de volleybalbond. Alle betrokkenen zijn positief over deze ontwikkeling. Dat betekent dat de dovenvolleybalteams vanuit de KNDSB worden ondergebracht bij reguliere volleybalverenigingen van de Nevobo. “Hiermee creëren we kansen én mogelijkheden voor de sporters met een auditieve beperking, maar ook zeker voor onze volleybalverenigingen, doordat sporters onder andere op hun eigen niveau kunnen worden ingedeeld bij een team”, aldus Peter van Tarel (manager Sportontwikkeling Nevobo).

Actieve rol voor de Nevobo

In de meeste gevallen kunnen volleyballers met een auditieve beperking sporten in regulier clubverband. Zij nemen in dat geval ook deel aan de reguliere competities. De Nevobo biedt daarbij ondersteuning waar nodig. Daarnaast gaat de Nevobo in de toekomst ook specifieke dovenvolleybaltoernooien organiseren, waar ook horende teams welkom zijn om te participeren.

Benodigde deskundigheid verenigingen

Het is belangrijk dat verenigingen, teamgenoten, tegenstanders, trainers, coaches én scheidsrechters op de hoogte zijn van de manier waarop zij het beste om kunnen gaan met dove of slechthorende volleyballers. De deskundigheid van trainers is bepalend voor het geven van de beste instructie én training aan volleyballers met een auditieve beperking. De Nevobo ondersteunt de trainers en coaches hierin, in samenwerking met de Volleybal Trainers Academie van Ine Klosters. “Voor een trainer is het van grote meerwaarde om kennis te hebben van mensen met een auditieve beperking. Er zijn ongemerkt erg veel spelers die de aanwijzingen van een trainer niet kunnen horen. In de toekomst zullen dat er zeker meer worden. Door je trainingen zó te organiseren dat iedereen minder van je gesproken instructie afhankelijk is, maak je het voor alle sporters leuker en makkelijker. En je hebt meer volleyballers die kunnen aansluiten bij jouw volleybalteam”, aldus Ine Klosters.

Ongehoord Sportief

Het realiseren van de integratie van sporters met een auditieve beperking is één van de doelen van het samenwerkingsverband Ongehoord Sportief, waar de KNDSB, Gehandicaptensport Nederland en partijen met expertise over de doelgroep gezamenlijk aan werken. De KNDSB zal vanaf 2022 een andere functie vervullen en zich niet meer richten op verenigingsondersteuning. Zij blijven wel verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie over de omgang met mensen met een auditieve beperking in de sport en voor de organisatie en financiering van nationale selecties en internationale uitzendingen. Daarnaast blijft zij bestaan als belangenbehartiger voor mensen met een auditieve beperking.

In het najaar van 2021 worden de huidige leden van de KNDSB gevraagd zich over te schrijven naar de reguliere sportbonden, om actief hun sport te kunnen blijven beoefenen. De reguliere sportbonden, zoals de Nevobo, zullen de formele verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van sport voor mensen met een auditieve beperking. Gehandicaptensport Nederland ondersteunt in dit proces en treedt op als vraagbaak, voor zowel de sporters en verenigingen van de KNDSB, als voor de reguliere sportbonden.

Ongehoord Sportief wil daarnaast een rol in nemen door met én voor (potentiële) sporters geschikte sportaanbieders te vinden. Daarnaast wil zij de doelgroep ook laten ervaren welke mogelijkheden er zijn in het sportlandschap, bijvoorbeeld door het organiseren van multisportdagen, waar ook volleybal op het programma komt te staan. De partners van Ongehoord Sportief zetten zich de aankomende jaren ook in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een auditieve beperking te bevorderen. Meer informatie over het project Ongehoord Sportief vind je hier

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.