Sportimpuls 2015 opengesteld!

23 februari 2015

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf vandaag bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2015. Dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 16 april, 14.00 uur.
 
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.
 
Sportimpuls 2015
De Sportimpuls 2015 is er om mensen die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, te stimuleren om fysiek in beweging te komen.
 
Kinderen sportief op gewicht
Het doel is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen te stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. En dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn:
  • samenwerking tussen lokale sport- en beweegaanbieders;
  • samenwerking met de lokale gezondheidszorg;
  • participatie van de ouders.
 
Jeugd in lage inkomensbuurten
Deze impuls is specifiek bestemd voor jeugd tot en met 21 jaar in lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportvereniging in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is de behoefte van de doelgroep van belang, alsmede de ouders te betrekken en aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente.
 
Aangescherpte criteria
In de oproep voor subsidieaanvragen 2015 is een aantal criteria aangescherpt, namelijk:
  • de definitie lokale sport- en beweegaanbieder is aangepast;
  • een handtekening van de interventie-eigenaar en de gemeente is verplicht.
Sommige criteria zijn anders opgebouwd dan in de oproep van vorig jaar. Lees de relevantie- en kwaliteitscriteria goed!
 
Subsidieoproepen Sportimpuls 2015  
Meer informatie
Bron: Sport en Bewegen in de Buurt
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.