Subsidieloket duurzame investeringen in januari 2017 weer open

21 september 2016

Regeling was in 2016 daverend succes

Sportverenigingen kunnen in 2017 weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari weer budget beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energieopwekking. 

Daverend succes in 2016

Voor de subsidieregling was in 2016 veel belangstelling. Na de openstelling op 4 januari 2016  kreeg  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen enkele weken 671 aanvragen binnen, waarmee het beschikbare budget overvraagd was. De vele aanvragen van subsidie onder sportorganisaties voor met name LED-verlichting en zonnepanelen kan niet los worden gezien van de beperkte terugverdientijd van deze investeringen. Deze  terugverdientijd is onder andere afhankelijk van het type investering en het gebruik door de sportorganisaties. In de regel ligt de termijn tussen de 8 en 12 jaar. Terwijl de investeringen over het algemeen een levensduur van meer dan 20 jaar hebben.

Bancaire lenen 

Als verenigingen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om de duurzame investeringen te kunnen realiseren, kan een lening worden aangegaan bij een bank. Door borging van Stichting Waarborgfonds Sport is het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Zodoende kunnen alle sportverenigingen –die de lening in de toekomst ook redelijkerwijs kunnen aflossen- gebruik maken van de bovengenoemde regeling. 

 

Bron: NL Penningmeester 
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.