Veelgestelde vragen over misbruik in de sport

06 juli 2017

Er is in de media momenteel veel aandacht voor misbruik in sport. Zowel op amateur- als topsportniveau komen er pijnlijke verhalen aan het licht. De verhalen die nu in de media verschijnen zijn vaak minder recent, maar dat wil niet zeggen dat dit onderwerp op dit moment geen aandacht (meer) vraagt. Misbruik is helaas van alle tijden en beperkt zich ook zeker niet tot de sport alleen. Toch hebben we als sport, als vereniging en vrijwilliger wel de mogelijkheid én de verantwoordelijkheid om de kans erop te verkleinen.

Wat kun je als club doen om misbruik te voorkomen?

 • Zorg dat de vereniging beschikt over een geldige VOG van alle vrijwilligers die met jeugd of kwetsbare groepen werken.
  Hiermee voorkom je dat mensen die eerder veroordeeld zijn voor ontucht, bij jouw club aan de slag kunnen. Ook schrikt het (potentiële) daders vaak af om bij jouw club aan de slag te willen. Meer informatie over VOG´s vindt u hier
 • Werk met een aannamebeleid voor vrijwilligers
  Dit houdt bijvoorbeeld in dat er altijd een ‘sollicitatiegesprek’ plaatsvindt om elkaar te leren kennen en afspraken te maken over de omgang met spelers en collegavrijwilligers op de club. Je bespreekt hierin de motivatie om te solliciteren en je kunt vragen naar referenties; bij welke andere clubs is iemand actief geweest? Dit is ook het moment om aan te geven dat je als club met VOG’s werkt. 
 • Bespreek de gedragscode met huidige en nieuwe vrijwilligers
  Hierin geef je aan wat gewenst gedrag is en welk gedrag je als club niet toelaat. Hier maak je afspraken over de begrenzing van het contact tussen speler en vrijwilliger; fysiek en via social media, maar ook dat je nooit alleen in de kleedkamer bent met een speler bijv. Klik hier voor meer informatie over de gedragscodes. 
 • Stel een vertrouwenscontactpersoon aan en communiceer hierover
  De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen of zorgen over het welzijn van spelers, ouders of vrijwilligers. Het is ook mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij hem/haar aan te kaarten. Iedereen binnen de organisatie kan zich bij hem of haar melden: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders et cetera. Een vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener, maar biedt wel een luisterend oor en is een ‘zorgzame wegwijzer’. Als het nodig of gewenst is, kan hij/zij iemand gericht en gepast toeleiden naar hulpverlening. Wil jouw club een vertrouwenscontactpersoon opleiden? Klik hier voor meer informatie over de eerstvolgende training.
 • Neem je onderbuikgevoel serieus
  Voelt een relatie tussen trainer en speler niet goed? Lijkt een coach wel heel vriendschappelijk met één van zijn spelers om te gaan? Neem dit gevoel serieus en maak het onderwerp bespreekbaar. Mensen zijn vaak bang om elkaar vals te beschuldigen van kwade opzet. Het is daarom fijn als je terug kunt vallen op heldere afspraken over gewenst gedrag. Je kunt dan uitleggen wat je ziet en waarom je dat als club afkeurt, ongeacht de (goede of kwade) bedoelingen die erachter schuilen. Dit gesprek kan soms al een rem vormen op zaken die buiten het zicht van de club gebeuren.

Waar kun je als club terecht voor ondersteuning?

Verenigingen kunnen terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Als het echt mis is, volg dan het stappenplan van In Veilige Handen. In dit stappenplan vind je onder andere informatie over: de melding, advies en melding bij de politie, interne en externe betrokkenen, maatregelen en afsluiting van de melding. Voor ondersteuning bij het creëren van een veilig sportklimaat; denk hierbij aan VOG’s, aannamebeleid, omgangsregels en het voeren van gesprekken over signalen kun je onze website raadplegen of contact opnemen met het bondsbureau via info@gehandicaptensport.nl. 

Wat kan ik doen als iemand misbruik meldt bij de club? Wat kan ik het slachtoffer aanraden?

 • Breng deze persoon in contact met de vertrouwenscontactpersoon binnen jouw club, bond of met NOC*NSF;
 • Ook kun je de persoon adviseren aangifte van strafbare feiten te doen bij de politie.

Waarom zou je als club op de hoogte willen zijn van incidenten uit het verleden?

 • Omdat je iets kunt leren van de situatie uit het verleden;
 • Omdat de dader misschien nog rondloopt op dezelfde of bij een andere club;
 • Omdat je soms iets kunt betekenen voor het slachtoffer. Of je hierin wat kunt betekenen kun je vragen aan het slachtoffer als hij/zij zich bij de club meldt;
 • Omdat er misschien meerdere slachtoffers zijn en het hen kan helpen om er alsnog over te praten of aangifte te doen.

Waar kunnen mensen terecht die worstelen met hun gevoelens voor kinderen?

Via een telefonische hulplijn en een chat biedt Stop it Now anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen. Stop it Now is er ook voor naasten en professionals. Bereikbaar via telefoon 0800-2666436 of via de chat op www.stopitnow.nl. Stop it Now heeft ook een lotgenotengroep voor naasten (https://stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep) en een forum voor naasten (https://forum.stopitnow.eu/).'

 

Bron: Rotterdam Sportsupport
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.