Sportimpuls 2018 opengesteld!

08 januari 2018

Bent u een lokale sport- en beweegaanbieder? Dan kunt u tot 22 februari 2018, 14.00 uur bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht.

Sportimpuls 2018
De Sportimpuls heeft als doel mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen. Dit door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018
Het doel is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen te stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. Daarnaast is het doel dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn:

  • samenwerking tussen sport en zorg;
  • opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
  • passend sport- en beweegaanbod.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018
Deze Sportimpuls richt zich op jeugd tot en met 21 jaar uit lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportclub, in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op het armoedebeleid van de gemeente, rekening te houden met de behoefte van de doelgroep en de ouders te betrekken.

Belangrijkste wijziging
De belangrijkste wijziging is dat de Sportimpuls 2018 zich specifiek richt op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen. De definities van deze doelgroepen zijn terug te vinden in de subsidieoproep Sportimpuls 2018.

Het programma
De Sportimpuls biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de behoefte van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt.

Subsidieoproepen Sportimpuls 2018

Meer informatie

 

Afzender: ZonMw

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.