Subsidiemogelijkheid K.F. Hein Fonds

20 februari 2018

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is een vermogensfonds en beheert het nagelaten vermogen van oprichter Karl Friedrich Hein. Het K.F. Hein Fonds kent drie commissies en een dochterstichting. De drie commissies geven steun aan organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid.

Samenwerking met Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport Nederland heeft al jarenlang een prettige samenwerking met het K.F. Hein Fonds. In 2018 willen we deze samenwerking gaan uitbreiden via onze lidorganisaties en/of clubs die zich inzetten voor aangepast sporten voor zover het initiatieven of projecten betreft in de provincie Utrecht. Het is dus mogelijk om een aanvraag in te dienen via Gehandicaptensport Nederland. In de besluitvorming zal Gehandicaptensport Nederland een adviserende rol op haar nemen.

Voorwaarden

 • Het initiatief of project moet plaatsvinden in de provincie Utrecht.
 • Iedere aanvraag dient voorzien te zijn van een eigen bijdrage.
 • De voorkeur gaat uit naar breedtesport projecten voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken.
 • Per aanvraag kan maximaal € 5.000,- worden aangevraagd.
 • De aanvraag moet ingediend zijn voor 1 april 2018.
 • Het project mag niet beginnen vóór 1 juli 2018.
 • Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren incl. verplichte bijlagen worden in behandeling genomen.
 • Gehandicaptensport Nederland zal de aanvragen niet herschrijven of aanvullen.

Factoren die een rol spelen bij de aanvraag

 • Enthousiasme en bevlogenheid bij de aanvrager. Gelooft u in uw eigen project?
 • Haalbaarheid. Geloven anderen in uw project, willen zij er aan bijdragen het tot een succes te maken, is het financiële plaatje realistisch, zal het resultaat gewaardeerd worden?
 • Schaal en omvang. Is het nog overzichtelijk, is er een duidelijk projectplan, is de organisatie zodanig dat dit vertrouwen geeft in een goede afloop?
 • Reikwijdte. Zijn er veel mensen bij betrokken of worden er veel mensen mee bereikt?
 • Onbaatzuchtigheid. Werken er (veel) vrijwilligers aan mee, steekt de organisatie er zelf ook voldoende geld in?
 • Inzet. Doet de aanvrager echt zijn best om het rond te krijgen, worden meer fondsen benaderd, worden andere financiële bronnen aangeboord?
 • Amateurs. Doen er veel amateurs mee? Dit is belangrijk voor het K.F. Hein Fonds, hoewel dit niet wil zeggen dat professionele organisaties en activiteiten niet gesteund worden.
 • Tot slot dienen organisaties te voldoen aan de beginselen van 'goed bestuur'. Dit houdt onder andere in: scheiding van functies en het voeren van een deugdelijke boekhouding.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen bij het K.F. Hein Fonds? Hieronder vindt u een aanvraagformulier. U dient dit formulier compleet ingevuld voor 1 april te retourneren incl. bijlagen aan w.smits@gehandicaptensport.nl.

Toezegging

Wanneer het K.F. Hein Fonds een besluit heeft genomen, ontvangt u vanuit Gehandicaptensport Nederland een bericht. Het fonds betaalt toegezegde subsidies uit na afronding van het project. De volgende documentatie is noodzakelijk voor de uitbetaling.

 • Ingevuld formulier met toelichting op het project/evenement (dit zal t.z.t. door Gehandicaptensport Nederland worden toegestuurd).
 • De eindafrekening met overzicht van kosten en baten (inclusief de toezeggingen van andere fondsen).
 • Eventueel een toelichting op de eindafrekening.
 • Enkele kopieën van grote facturen.
 • Een bankafschrift waaruit de IBAN gegevens en tenaamstelling van de aanvragende stichting/vereniging blijken.

Download hier het aanvraagformulier

 

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.