Privacywetgeving voor sportaanbieders

20 maart 2018

In 2018 worden regels voor privacy strenger. Deze nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook gevolgen voor sportclubs. Bijvoorbeeld voor het opslaan van gegevens van jouw leden, of voor het beveiligen van informatie. Dit artikel wijst je de weg om jouw organisatie goed voor te bereiden op deze nieuwe privacywetgeving.

De nieuwe privacywetgeving gaat in op 25 mei 2018 en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving geldt voortaan in de hele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is vooral bedoeld om de rechten te versterken van mensen waarvan gegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken – zoals ook sportverenigingen, fitnessondernemers, bootcamp-aanbieders, enz. – krijgen meer verplichtingen om deze gegevens goed te beschermen.

Beleid maken over persoonsgegevens

De nieuwe privacywetgeving is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties zoals sportaanbieders. Toch is het heel belangrijk om ermee aan de slag te gaan. Er is immers bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. Het belangrijkste is dat je als sportorganisatie beleid maakt op het omgaan met persoonsgegevens van je leden, je vrijwilligers en je fans. “Is het oké als ieder bestuurslid of commissie zijn eigen excelletje bijhoudt? Of om ledengegevens te delen met sponsoren? Dit zijn vragen waar je als club over na moet denken, beleid op moet formuleren én moet vastleggen.” Het is één van de tips van NOC*NSF, dat voor sportaanbieders in dit artikel op een rij zette wat er verandert en hoe sportclubs zich kunnen voorbereiden.

Stappenplan AVG voor sportaanbieders

NOC*NSF en de bonden werken samen met de Stichting AVG, die een stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je als club dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport. Toegang tot het stappenplan verloopt via de sportbonden. Via jouw bond kun je inloggegevens voor het plan ontvangen. Er zijn inmiddels al meer dan 30 sportbonden bij dit initiatief betrokken. Mocht je gebruik willen maken van het stappenplan, neem dan contact op met de eigen bond. De lidorganisaties van Gehandicaptensport Nederland hebben begin februari allen een toegangsode gehad per e-mail. Lees meer over het Stappenplan AVG op de sport/nl/voorclubs.

Training om AVG proof te worden

Een goede begeleiding kan helpen om jouw sportorganisatie voor te bereiden op de privacywetgeving. Team Sportservice geeft korte praktische en resultaatgerichte cursussen van twee avonden, waarbij sportaanbieders door een AVG-expert begeleid worden. Na de twee avonden kunnen alle deelnemende clubs, als zij hun ‘huiswerk’ doen, AVG-proof worden en ontvangen zij een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben uitgevoerd om aan de wet te voldoen. Bekijk hier meer informatie over de training en de beschikbare data voor 2018.

 

Bron: sport.nl

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.