Zichtbaar Sportief: een samenwerkingsverband voor meer sportparticipatie bij mensen met een visuele handicap

11 oktober 2018

Sinds kort heeft Gehandicaptensport Nederland de webpagina 'Zichtbaar Sportief' gelanceerd! Een initiatief in samenwerking met een aantal partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport) en partijen uit wonen en zorg met expertise over mensen met een visuele beperking (Koninklijke Visio, Bartimeus en de Oogvereniging).

Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een visuele handicap te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Dat de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking achterloopt valt in deze factsheet te bezien. Zichtbaar Sportief daagt tevens de (toekomstige) sporter, de club en de professional uit bij het aanzetten tot eigen actie en verantwoordelijkheid. In deze zoektocht probeert Zichtbaar Sportief te ondersteunen en te verbinden waar mogelijk.

Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan een informatienetwerk over aangepast sporten waar informatie makkelijk te vinden is en de betrokken partijen geïnteresseerden goed kunnen doorverwijzen. Zichtbaar Sportief zet zich in op het begeleiden van (potentiele) sporters naar de sport en naar de verenigingen, beschikt over divers en op elkaar afgestemd deskundigheidsaanbod ten behoeve van het trainen van mensen met een visuele beperking en organiseert Multisportdagen om de doelgroep kennis te laten maken met verschillend sportaanbod.

Waarom sport?

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Zichtbaar Sportief wil hier gezamenlijk wat aan doen.

Wat is het doel?

Het doel is om de sportparticipatie voor mensen met een visuele beperking te verhogen. Zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, waarbij iedereen in de nabijheid van waar hij of zij woont, samen met deskundige trainers en begeleiders kan sporten. De sport en sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn, niet alleen fysiek, maar ook in sociale zin.

Zichtbaar Sportief wilt dit bereiken door zich in te zetten dat:

  1. Mensen met een visuele beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.
  2. Mensen met een visuele beperking weten waar ze informatie kunnen vinden over de geschikte sport- en beweegmogelijkheden in de regio.
  3. Het kennisniveau bij zowel sporter als de (professionele) trainer toeneemt door een kennisnetwerk te creëren, waarin zij informatie krijgen over o.a. toegankelijkheid en sportmogelijkheden. Het kennisnetwerk bestaat uit diverse partijen zoals clubs, professionals uit het werkveld en onderwijs.
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.