7 Limburgse gemeenten vergroten gezamenlijk de gehandicaptensport in de buurt

06 november 2018

Met het programma Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg zetten zeven Limburgse gemeenten zich – met behulp van vele instanties – gezamenlijk in om mensen met een beperking of gedragsproblemen aan het bewegen of sporten te krijgen. “Door de korte lijnen en het persoonlijke contact is dit een zeer efficiënte manier van werken.”

Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Dat zijn de zeven gemeenten die sinds 2010 participeren in Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg. Met dit regionale programma richten ze zich op mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudige, visuele of auditieve beperking en op mensen met gedragsproblemen. Voor hen is het vaak lastig om de weg naar sport- en beweegaanbod te vinden en zaken als vervoer en financiën kunnen daarbij extra drempels zijn. Op basis van het aantal inwoners leggen de gemeenten jaarlijks een bijdrage in en in totaal is er met Iedereen Kan Sporten (IKS) zo’n 80.000 euro per jaar gemoeid.

Eén regionale buurtsportcoach

Omdat de zeven afzonderlijke gemeenten geen capaciteit hebben voor een eigen specialist voor deze doelgroep, zetten ze één regionale buurtsportcoach in. Sinds 2012 wordt deze functie ingevuld door Pauline Schrooten: “Door over gemeentegrenzen heen te kijken creëer je massa. Niet alles kan in elke gemeente worden georganiseerd en de oplossing voor een lokaal vraagstuk ligt soms in een buurgemeente.” “Ik ben de contactpersoon voor alle partijen, breng organisaties samen en adviseer en ondersteun ze bij het in beweging krijgen van deze doelgroep”, zo beschrijft Schrooten haar rol. “Daarnaast geef ik uitvoering aan het jaarprogramma van IKS, dat samen met de zeven gemeenten door de projectleider van Huis voor de Sport Limburg wordt opgesteld. In de praktijk houdt dit in dat ik onder andere activiteiten en bijscholingen organiseer en dat ik me bezighoud met de communicatie rondom IKS.” Schrooten, die als regioconsulent IKS op de loonlijst van de gemeente Roermond staat, legt uit dat ook zorg- en onderwijsinstellingen, verenigingen, platformen en stichtingen hun steentje bijdragen om sport en bewegen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Sinds de start van het programma in 2010 is er veel geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk en dat betaalt zich nu terug. “Nu het programma bekender wordt, sluiten steeds meer partijen zich aan. Inmiddels telt mijn lijstje met organisaties die zich regelmatig inzetten voor IKS meer dan vijftig namen.”

PSW Vrije Tijd

Eén van die aangesloten organisaties is Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg (PSW). Deze stichting biedt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking zorg en ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd. “Dit doen we vanuit de basishouding dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking recht hebben op een eigen, volwaardige plaats in de samenleving”, vertelt Nicole Leveau van PSW Vrije Tijd. Samen met collega Marga Rohmen organiseert ze vrijetijdsclubs, vakanties en evenementen, waarvan de uitvoering wordt gedaan door zo’n zeventig vrijwilligers. De eerste contacten dateren van 2011 en sindsdien draagt PSW Vrije Tijd bij aan het IKS-programma, bij voorkeur door inzet van uren in zaken als communicatie en begeleiding van mensen met een beperking. Leveau: “Dan moet je denken aan het samen ontwerpen van een flyer en aanspreekpunt zijn bij activiteiten voor vrijwilligers en deelnemers. Wij kijken of ruimtes en activiteiten geschikt zijn en op welke manier clubs, verenigingen en ook ondernemers hun deuren kunnen openzetten voor deze doelgroep.” “We streven beiden naar een afgestemd sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en kunnen elkaars expertise mooi aanvullen. Met IKS hebben we één aanspreekpunt voor zeven van de gemeenten waarin PSW zorg aanbiedt. Door de korte lijnen en het persoonlijke contact is dit een zeer efficiënte manier van werken”, zo besluit Leveau.

De Donderberg

Ook sportdocent Naard Vaes is enthousiast over de korte samenwerkingslijnen. Hij is werkzaam bij het in Roermond gevestigde Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg, dat zo’n 250 kinderen en jongeren met een speciale leer- en/of ontwikkelingsvraag helpt hun weg te vinden richting vervolgonderwijs, dagbesteding of werk. Een kennismaking in de gymzaal was het startpunt van een goede samenwerking tussen de Donderberg en IKS. Vaes: “Pauline komt regelmatig binnenlopen, waardoor er goed contact is over zowel de school- als de thuissituatie van onze leerlingen. Er zijn nu meerdere ogen die naar de leerlingen kijken en hierdoor kunnen we conflicten beter voorkomen of erop inspelen.”

Boccia Roermond

Patrick Ramakers is secretaris van Stichting Gehandicapten Platform Roermond, dat in 2011 startte met Boccia Roermond. Bij die vereniging is hij coördinator, promotor, organisator en trainer. “Mede-initiatiefnemer Ger Baetsen en ik wisten niet goed hoe we met boccia moesten starten en door Sportservice Roermond zijn we doorverwezen naar IKS. Via hun netwerk kwamen we in contact met een andere vereniging, waarbij we ons uiteindelijk konden aansluiten.” “Boccia Roermond verzorgt demonstraties bij allerlei gelegenheden, zoals sport- en speldagen voor mensen met een beperking en demonstraties bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Inmiddels heeft Boccia Roermond in samenwerking met andere verenigingen en IKS al vele demonstraties kunnen geven en is ons ledenbestand gestaag aan het groeien. We hebben nu zo’n vijftien leden.” “Wij vragen aan onze vaste deelnemers een kleine bijdrage per speelavond. Verder proberen we via sponsoring gelden binnen te krijgen, zit er veel vrijwilligerswerk in en worden we sinds kort ondersteund door Gehandicaptensport Nederland. De ondersteuning van IKS kost ons verder niets.”

Bron: Buurtsportcoach nr.2, Gehandicaptensport, Iedereen kan Sporten in Midden-Limburg

Het gehele artikel kan je hier lezen

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.