Meeste sportaanbieders zijn bereid aanbod te verzorgen voor (meer) sporters met een beperking

23 november 2018

De bereidheid bij sportaanbieders om sporters met een beperking te verwelkomen is groot. Zij zien echter niet altijd de mogelijkheid om sportaanbod voor deze groep op te zetten of weten niet of het mogelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportverenigingen (n=407), zwemorganisaties (n=384) en fitnesscentra (n=172).  In opdracht van het programma Grenzeloos actief onderzocht het Mulier Instituut op welke wijze sportaanbod voor sporters met een beperking in Nederland is georganiseerd en welke factoren een stimulerende of belemmerende rol spelen bij de organisatie van dit aanbod.

Veel sportaanbieders (97% van de fitnesscentra, 90% van de zwemorganisaties en 55% van de sportverenigingen) hebben sporters met een beperking als lid of deelnemer. Gemiddeld bestaan deze sportorganisaties voor 5 tot 7 procent uit sporters met een beperking. Welke soort beperking het meest voorkomt verschilt per sportorganisatie. 15 procent van de sportverenigingen, 37 procent van de zwemorganisaties en 81 procent van de fitnesscentra heeft specifieke groepen of één-op-één begeleiding voor sporters met een beperking.

Het sportaanbod voor sporters met een beperking is lang niet altijd structureel in de organisatie ingebed. Sportaanbieders zouden graag ondersteuning willen om hun kennis aan te vullen op de volgende gebieden:

  • Het werven van geschikte instructeurs/trainers (en voor sportverenigingen vrijwilligers);
  • de manier waarop de sportaanbieder aangepast aanbod kan opzetten en leden hiervoor kan werven;
  • kennis over specifieke beperkingen;
  • inzicht in het overig sportaanbod in de regio voor de doelgroep.

Het vinden van geschikte en gekwalificeerde instructeurs/vrijwilligers en het hebben van voldoende geschikte ruimtes voor sporters met een beperking zijn voor sportaanbieders de grootste belemmeringen. Wanneer een goede sfeer en draagvlak aanwezig zijn, goede en betrokken instructeurs beschikbaar zijn en extra aandacht en begeleiding aan de sporters gegeven kan worden, werkt dit bevorderend voor het verwelkomen en behouden van sporters met een beperking. Bron: Mulierinstituut, De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking 

Klik hier voor de rapportage ‘De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking’.

Neem voor meer informatie contact op met Wikke van Stam.

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.