SC Move Almere: sportclub voor mensen met een meervoudige beperking

05 februari 2019

In Almere kan iedereen sporten. Nou ja, bijna iedereen. Want voor mensen met een ernstige meervoudige beperking is er geen passend sportaanbod. Maar dat gaat veranderen. Met behulp van een Sportimpuls draait inmiddels een pilot met vijf deelnemers. "Uiteindelijk willen we na twee jaar voldoende groepen hebben om een echte vereniging op te richten: SC Move", zegt een van de initiatiefnemers en projectleider Michael Buth.

De naam SC Move is niet voor niets gekozen. Move staat natuurlijk voor bewegen. "Maar ook voor Motorische Ontwikkeling voor EMB (Ernstig meervoudige beperking, red.)", zegt Buth. Hij werkt bij De Schoor, een welzijnsorganisatie in Almere. "Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is gezond, je leert omgaan met winst en verlies, je ontmoet andere mensen en je leert over fair play. Maar tot nu toe was er nauwelijks aanbod voor deze doelgroep. Alleen zwemmen en paardrijden, maar dat is individueel en bovendien erg duur."

Eigen sportclub

De Schoor heeft al langer contact met zorginstellingen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. "We merkten dat er behoefte is aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor deze kinderen en ook volwassenen. We hebben op een half uur rijden vanuit Almere gezocht, maar we konden nergens aanbod vinden. Als er geen aanbod is, waarom creëren we het dan niet zelf? We besloten ons in te schrijven voor de Sportimpuls. Met de projectgroep, onze interventie-eigenaar NOC*NSF en de samenwerkingspartners zijn wij aan de slag gegaan met een gedegen onderbouwing en concreet uitwerken van onze ideeën voor een eigen sportclub voor deze doelgroep. We waren enorm trots op de toekenning afgelopen juli", zegt Buth.

Twee vakmensen

In september begon de voorbereiding en sinds november draait een eerste pilotgroep op een school voor speciaal basisonderwijs. De lessen zijn in handen van twee vakmensen. De een is vakleerkracht in het speciaal onderwijs en de ander is combinatiefunctionaris aangepast sporten. Beide doen dit naast hun reguliere werk. Vrijwel meteen was de groep, maximaal vijf deelnemers, vol. "We zijn met één locatie gestart. Dat hebben we bewust in de gymzaal van de school gedaan. De kinderen zijn daar al, en vervoer is een issue in deze doelgroep. We willen er alleen wel voor zorgen dat we iets anders aanbieden dan de reguliere gymles."

Plezier

Gaat het bij de gymles vooral om het aanleren van motorische vaardigheden, bij SC Move staat plezier voorop. Buth: "We werken volgens het nieuwe MATP programma. Dat staat voor Motor Activity Training Program. Dit is een internationaal sport- en beweegprogramma voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Iedereen krijgt een passend individueel programma, zo uitdagend mogelijk. Je moet denken aan zittend 'springen' op de trampoline, met een skippybal die vastzit aan een touw pionnen op een kast omgooien of met de rolstoel een hellingbaan op- en af gaan. Je ziet de kinderen zoveel plezier hebben. Prachtig om te zien."

Andere locaties

Binnenkort wordt een tweede groep opgestart. De animo is groot. In en rond Almere wonen zo’n 120 mensen met een ernstige meervoudige beperking en ouders van andere kinderen van de school hebben al aangegeven dat ze hun kind graag willen laten meedoen. "De tweede groep willen we n samenwerking met onze partners wel op een andere locatie starten, om het programma ook voor kinderen en volwassenen buiten deze school bereikbaar te maken."

Vrijwilligers opleiden

Uiteindelijk wil SC Move vier groepen laten draaien op vier locaties. Eerst door de twee docenten die nu vanuit de Sportimpuls betaald worden. Op termijn is het de bedoeling om ouders en andere vrijwilligers zo op te leiden dat ze zelf de lessen kunnen geven of in elk geval kunnen assisteren. "Ook willen we een bestuur samenstellen, zodat we van SC Move een echte sportvereniging kunnen maken die ook na de Sportimpulsperiode kan blijven bestaan."

Daarom is het opleiden van vrijwilligers belangrijk. "Uiteindelijk zullen de leden contributie moeten betalen, maar die willen we zo laag mogelijk houden. Ouders hebben vaak al zo veel kosten. Daarom zijn we ook in gesprek met Jeugdfonds Sport en Cultuur, om te kijken of zij wat kunnen betekenen voor deze kinderen."

Beweging voor iedereen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)

Gehandicaptensport Nederland ontwikkelt samen met Special Olympics een beweegprogramma ontwikkelen in de vorm van het internationale MATP-concept voor iedereen met een ernstige meervoudige beperking. Hiervoor hebben we de hulp nodig van zowel gemeenten, zorginstellingen als beweegagogen. Graag willen we een platform aanbieden voor professionals die werken met mensen met EMB om ideeën op te doen/te toetsen, te netwerken en kennis te delen (oefeningen, trends, rapportages etc.) wat betreft bewegingsaanbod. Interesse? Meld je aan voor onze Facebook Community Groep

Bron: SC Move Almere: sportclub voor mensen met een meervoudige beperking, Tessa de Wekker, Sport&Strategie, 1/2/2019. Foto: George Niaounakis
Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.