Artikelen regelingen

Minister Bruins op werkbezoek bij pilot “Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar"

14 november 2019

Minister Bruno Bruins voor Sport heeft op 14 november bij een bezoek aan het pilotproject 'Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar' in Den Haag een aanbeveling in de vorm van een concepthandreiking ontvangen hoe het beter en sneller kan.
Lees meer »

Wat kan het Sportakkoord betekenen voor Inclusief Sporten en Bewegen?

18 oktober 2019

De lokale implementatie van het Sportakkoord biedt mogelijkheden om op lokaal niveau inclusief sporten en bewegen sterk te positioneren én mogelijk ook te financieren. Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan.
Lees meer »

Sportakkoord, hoe staat het er nu mee?

21 augustus 2019

Hoe staat het ruim een jaar later met het sportakkoord? In juni 2018 tekenden vertegenwoordigers van de sport, ministerie, gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord, genaamd ‘Sport verenigt Nederland’.
Lees meer »

Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde

16 juli 2019

Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft (gezondheid en geluk) stond al vast. Maar hoeveel precies en weegt het op tegen de investeringen die we doen? Kenniscentrum Sport vroeg Rebel en Mulier Instituut om de berekening te maken. 
Lees meer »

Een veilige vereniging met een vertrouwenscontactpersoon

21 mei 2019

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is van belang om een positieve sportcultuur te creëren en behouden binnen de club.
Lees meer »

AVG Helpdesk: nóg meer veelgestelde vragen en antwoorden verzameld

27 maart 2019

Een jaar geleden was iedereen er heel druk mee: het klaarmaken van de organisatie om te voldoen aan de nieuwe privacyregels, die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn.
Lees meer »

Lokale sportakkoorden kans voor clubs

12 maart 2019

Het Nationale Sportakkoord van 2018 krijgt een concrete uitwerking in lokale sportakkoorden. De Rijksoverheid roept op om in iedere gemeente een Sportakkoord te maken. Daarin worden afspraken gemaakt over de toekomstplannen op het gebied van sport voor de jaren 2019, 2020 en 2021.
Lees meer »

Gemeente Haarlem zet in op toegankelijke sportclubs

11 februari 2019

Bewegen is goed voor iedereen, ook als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Daarom helpt de gemeente Haarlem sportverenigingen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.
Lees meer »

Revalidatiecentrum gaat sportbeurs opzetten voor kinderen met beperking

30 januari 2019

Nog voor de zomer hoopt kinderrevalidatiearts Marjolein Ellenbroek een sportbeurs op poten te hebben gezet voor kinderen die graag willen sporten, maar dan wel op een aangepaste manier.
Lees meer »

Scan & Match: het verbeteren tussen vraag en aangepast sportaanbod

18 december 2018

Hoeveel mensen in mijn regio hebben een beperking, waar zijn zij te vinden en wat is het sportaanbod voor deze mensen? Het zijn zomaar wat vragen van beleidsambtenaren of regioconsulenten. Om de match tussen de vraag van mensen met een beperking en het aanbod te verbeteren is goede informatie noodzakelijk. Scan & Match helpt daarbij.
Lees meer »

Nieuwe subsidieregeling biedt kansen voor sportorganisaties

12 december 2018

Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de btw verruimd. Dat houdt onder andere in dat over de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties in veel gevallen geen btw meer hoeft te worden afgedragen.
Lees meer »

Toegankelijke sporthal: van ringleiding tot belijning

04 december 2018

De gemeente Tynaarlo wil een sporthal bouwen die optimaal toegankelijk is voor mensen met een beperking. Wat komt daar allemaal bij kijken?
Lees meer »

Wageningen wil meer doen voor gehandicaptensport

03 december 2018

De gemeente Wageningen gaat aansluiting zoeken bij regionale samenwerkingsverbanden die ondersteuning bieden aan gehandicaptensport.  De Wageningse sportclub Waag is daar blij mee.
Lees meer »

Pilot vervoer voor sporters met beperking in Brabant

28 november 2018

De provincie Noord-Brabant start met een pilot sportvervoer in de regio Midden-Brabant. De provincie streeft ernaar dat voor 1 januari 2020, 50.000 extra Brabanders met een beperking aan het sporten en bewegen zijn.
Lees meer »

Onderzoek naar aangepast sporten in regio IJsselland

26 november 2018

Sporten met een beperking. In de praktijk is dat soms een stuk moeilijker dan gedacht. Samenwerkingsverband Iedereen Actief doet daarom onderzoek in Kampen, Raalte, Staphorst en Zwolle naar de sportwensen en de knelpunten daarbij van mensen met een beperking.
Lees meer »

Succesfactoren en belemmeringen in het gehandicaptensportbeleid bij gemeenten

20 november 2018

Gehandicaptensport staat volop in de belangstelling van de Nederlandse gemeenten. Zo goed als alle gemeenten hebben beleidsdoelstellingen, uitvoeringsnotities en/of activiteiten op het gebied van gehandicaptensport
Lees meer »

De gedragscodes sport. Ook voor jou?

05 juli 2018

Dat nieuwe medicijn, staat dat op de dopinglijst, of toch niet? Als jullie het clubhuis laten opknappen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Incidentjes op het veld, hoe ga je daarmee om? En natuurlijk wil je dat iedereen met plezier naar de club komt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? 
Lees meer »

VOG en ander preventiebeleid

02 maart 2018

Een veilig sportklimaat zorgt ervoor dat (jeugd)leden zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de vereniging. Wanneer jouw vereniging met en voor minderjarigen of mensen met een beperking werkt, adviseren wij om actief in te zetten op deze sociale veiligheid. Zo kan jouw vereniging gaan werken met VOG’s, een gedragscode en een aannamebeleid voor vrijwilligers.
Lees meer »

SPORTVERVOER voor mensen met een beperking

22 februari 2018

Vervoer wordt vaak als belemmering genoemd bij mensen met een beperking als het gaat om sport en bewegen. Gelukkig zijn er enkele vervoersregelingen waar mensen met een beperking gebruik van kunnen maken om het vervoer naar sportactiviteiten mee in te richten. De landelijke sportvervoersregeling is ...
Lees meer »

Aan de slag met privacy in de sportvereniging

01 februari 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Deze regels gelden ook voor sportverenigingen. Dit artikel helpt clubs om aan de slag te gaan met de nieuwe wetgeving. Sportbonden en NOC*NSF hebben de a...
Lees meer »

‘Ga gesprek aan met potentiële vrijwilliger’

29 november 2017

Gevallen van intimidatie en misbruik komen helaas maar al te vaak voor. Niet alleen in Hollywood. Hierin moeten we niet naïef zijn.  Ook bij sportverenigingen is het mogelijk dat iemand bijvoorbeeld zijn machtspositie uitbuit ten koste van een jonger persoon. Sportverenigingen moeten z...
Lees meer »

Veelgestelde vragen over misbruik in de sport

06 juli 2017

Er is in de media momenteel veel aandacht voor misbruik in sport. Zowel op amateur- als topsportniveau komen er pijnlijke verhalen aan het licht. De verhalen die nu in de media verschijnen zijn vaak minder recent, maar dat wil niet zeggen dat dit onderwerp op dit moment geen aandacht (meer) vraagt. ...
Lees meer »

Is jouw club toegankelijk?

21 juni 2017

Wat is het belangrijkste als het gaat om toegankelijkheid? Dat heeft eigenlijk niets met aanpassingen en bouwen te maken. Mensen met een beperking geven aan dat het natuurlijk belangrijk is dat ze van faciliteiten gebruik kunnen maken, maar dat het het allerbelangrijkste is dat ze zich welkom voelen bij de sportclub en dat ze er vanzelfsprekend bij horen. Dan vind je samen altijd wel een oplossing.
Lees meer »

5 tips voor invoering Verklaring Omtrent Gedrag

15 juni 2017

Welke vereniging wil haar jeugdleden of sporters met een beperking nu géén sociaal veilig klimaat bieden? Je zet een stap in de gewenste richting door van al je vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen. Maar hoe zorg je er daarbij voor dat zij niet het gevoel krijgen te worden gewantrouwd? Het laatste wat je wilt, is gewaardeerde krachten voor het hoofd stoten. Goede communicatie is daarom essentieel. Lees onze 5 tips.
Lees meer »

Hoe zet je regionale samenwerking op?

13 juni 2017

Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtbundeling van verschillende partijen nodig. Deze samenwerking heeft een grotere kans van slagen als organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein intensief samenwerken. Kennis over sport en bewegen en mensen met een beperking wordt gebundeld, er is meer bereik en het draagvlak is groter. Bovendien leidt goede samenwerking vaak tot een betere match van de vraag met het aanbod. Maar hoe werken organisaties uit deze verschillende hoeken succesvol samen? Vier logische stappen in dit stappenplan Grenzeloos actief inclusief tips op een rij.  
Lees meer »

Stimuleringsbudget Grenzeloos Actief

18 mei 2017

In Nederland zijn circa 1,7 miljoen mensen met een beperking en zij sporten aanzienlijk minder dan mensen die zonder beperking. Met sportaanbod op maat voor deze doelgroep kan daar verandering in komen. Samen sporten, daar kun jij als sportclub ook aan bijdragen. Gun daarom ook op jouw club iedereen het plezier van sporten!
Lees meer »

Wat is de Sportimpuls?

16 november 2016

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.
Lees meer »

Subsidieregeling ‘Energiebesparing sportaccommodaties’

14 november 2016

Sportclubs en –stichtingen kunnen vanaf 2 januari 2017 hun aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties’.
Lees meer »

Vind de sportsubsidie voor jouw sportvereniging

04 november 2016

Zoek je subsidie voor je sportvereniging? Bijvoorbeeld voor een verbouwing of de aanschaf van energiezuinig materiaal? Kijk dan in het overzicht van beschikbare subsidies in de database Sportsubsidie van Kenniscentrum Sport.
Lees meer »

Gratis Juridische Servicedesk voor verenigingen

31 oktober 2016

Afgelopen vrijdag is Gehandicaptensport Nederland samen met 11 andere sportorganisaties bij DAS geweest voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 'jurdische helpdesk voor de sport'.  Sportverenigingen hebben regelmatig te maken met juridische vragen. Als Gehandicaptenspo...
Lees meer »

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.