Subsidieregelingen

Sport en bewegen voor mensen met een handicap is vanwege meerdere redenen duur. Sommigen hebben bijvoorbeeld een sportspecifieke rolstoel nodig terwijl anderen een uur moeten reizen omdat er geen geschikte sportaanbod in de buurt is. Ook het inkomensniveau is voor veel mensen met een handicap lager dan regulier. Om de meerkosten van het sporten met een handicap te drukken zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is voor individuen een mogelijkheid om de extra kosten voor vervoer en/of sportrolstoelen te compenseren. Het beleid kan per gemeente sterk verschillen. Alle gemeenten hebben, na de invoering van de WMO, een eigen verordening opgesteld waarin de keuzen rond het gehandicaptenbeleid zijn vastgelegd.

Voor meer informatie over de WMO verwijzen wij u door naar uw gemeente.

Subsidies zijn ook een mogelijkheid om sporters met een handicap te ondersteunen. Voor subsidiegevers is het belangrijk om te weten waar de subsidie voor wordt gebruikt. In Nederland zijn vele fondsen en instellingen waar sportverenigingen voor mensen met een handicap aanspraak op kunnen maken. Naast gemeenten en provinciale eenheden volgen hieronder de bekendste subsidiegevers.

Aanvraag.nl

De website www.aanvraag.nl is een samenwerking tussen het Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, NSGK voor het gehandicapte kind, VSBfonds en Kansfonds. Aanvraag.nl is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. Alleen instellingen of rechtspersonen met een Kamer van Koophandel nummer kunnen via de site een aanvraag doen.

Voor meer informatie over Aanvraag.nl verwijzen wij u graag door naar de website www.aanvraag.nl.

Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport heeft als doel het sportaanbod voor mensen met een handicap landelijk te ontwikkelen. Dichtbij huis sporten mogelijk maken voor iedereen. Voor lokale verenigingen die willen starten met aangepast sporten óf die hun bestaande aanbod voor gehandicaptensport willen verbeteren en/of uitbreiden, heeft het Fonds een subsidieregeling.

Voor meer informatie over de subsidieregeling van Fonds Gehandicaptensport verwijzen wij u graag door naar de website van Fonds Gehandicaptensport.

Grenzeloos Actief

Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos Actief is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang.

Via Grenzeloos Actief kan er ook een stimuleringsbudget worden aangevraagd. Dit is een bijdrage voor ondersteuning en activiteiten van sport- en beweegaanbieders binnen een regio met als doel het uitbreiden en versterken van het sport- en beweegaanbod. Het gaat in dit stimuleringsbudget om partijen met sport- en beweegaanbod passend voor de doelgroep, dus ook aanbieders van sport- en beweeg-activiteiten zonder competitie-element of buiten de georganiseerde sport en sportbonden die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Voor meer informatie over Grenzeloos Actief verwijzen wij u graag door naar de website Grenzeloos Actief.

Subsidiedatabase

Kenniscentrum Sport biedt een overzicht van beschikbare subsidies in een handige online database. Deze database is ontworpen aan de hand van vragen die gesteld zijn aan Kenniscentrum Sport. Zoals "Bij wie kunnen wij een bijdrage vragen voor ons sportinitiatief in een achterstandswijk?", of "Waar kan ik subsidie aanvragen voor de aanschaf van energiezuinig materiaal?". In de database staat alle informatie over de subsidieregelingen en fondsen. Daarnaast vindt u de contactgegevens van instanties die de subsidie verstrekken en hun verantwoordelijke medewerkers.

Maak nu eenvoudig een account aan op de website van Kenniscentrum Sport en vind de subsidie die past bij uw project! 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt gehandicaptensport.nl gebruik van cookies.