Vervoersregelingen

In Nederland zijn er aantal vervoersregelingen voor mensen met een handicap. Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een handicap die niet met het regulieren openbare vervoer kunnen reizen.

Vervoersregeling Stichting Special Heroes Nederland

De sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een handicap. Het is bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap die een teamsport beoefenen bij een sportbond. Zo kunnen de teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap gezamenlijk trainen en aan competities deelnemen door het hele land. Het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de sportvervoersregeling. Stichting Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling op basis van criteria toe. Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

Voor de criteria, voorwaarden en het aanvragen van de vervoersregeling verwijzen wij u door naar de website van Stichting Special Heroes Nederland.

Valys, uitstaptjes buiten de eigen regio

Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Als u verder reist dan 5 OV-zones van uw woonadres, kunt u Valys gebruiken. Voor vervoer dichterbij huis kunt u terecht bij uw gemeente. Om gebruik te kunnen maken Valys is een Valyspas nodig, die aangevraagd kan worden bij Valys. U moet dan wel één van de volgende documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente;
  • Een OV-begeleiderskaart.

Voor meer informatie over Valys verwijzen wij u graag door naar de website van Valys.

Regiotaxi

Regiotaxi is een openbare vervoersdienst voor iedereen die niet met het gewone openbare vervoer kan reizen. Dus ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. De Regiotaxi brengt u van deur tot deur, van en naar een opstapplaats of een halte van het openbaar vervoer. Over het algemeen rijden de regiotaxi’s van 06.00 uur ’s ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts. U deelt de taxibus soms met andere passagiers, waardoor u soms iets langer onderweg bent.

Voor meer informatie over de Regiotaxi bij u in de buurt verwijzen wij u door naar uw gemeente.

Provinciale vervoersregelingen

Een aantal provincies hebben een lokale vervoersregeling of denken daar over na. Zo heeft de Provincie Limburg een aanvullende regeling voor haar verenigingen die een aanbod hebben voor sporters met een beperking.

Gehandicapte sporters en de verenigingen of stichtingen die sport en bewegen voor gehandicapten aanbieden, kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Bijvoorbeeld omdat ze verder moeten reizen voor competitieduels, of omdat regulier vervoer niet voldoet vanwege de speciale vervoersbehoeften. Om deze drempel te verlagen bieden gemeenten, Provincie en Huis voor de Sport de “Vervoersregeling Gehandicapte Sporters”.

Voor meer informatie over provinciale vervoersregelingen verwijzen wij u door naar uw gemeente, Provincie of Huis voor de Sport bij u in de buurt.

Om u beter van dienst te zijn, maakt gehandicaptensport.nl gebruik van cookies.