Wat kan het Sportakkoord betekenen voor Inclusief Sporten en Bewegen?

18 oktober 2019

Deelakkoord "Inclusief Sporten en Bewegen" in het kort

De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen:

  • Met plezier mee kan doen;
  • zich welkom voelt;
  • erbij hoort;
  • geaccepteerd wordt;
  • niet uitgesloten wordt;
  • eigen sportkeuzes kan maken

Om de ambitie te bereiken dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving is het nodig dat enerzijds wordt ingezet op bewustwording zodatsporten vanzelfsprekend wordt voor iedereen. En anderzijds is het noodzakelijk dat op het lokale en/of regionale niveau sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere betrokken organisaties ondersteund worden in het opzetten, uitbreiden en versterken van lokale en/ of regionale samenwerkingen en het sport- en beweegaanbod.

Partijen in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Wat kan het Sportakkoord betekenen voor Inclusief Sporten en Bewegen?

De lokale implementatie van het Sportakkoord biedt mogelijkheden om op lokaal niveau inclusief sporten en bewegen sterk te positioneren én mogelijk ook te financieren. Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in een gemeente voor het lokale Sportakkoord. De gemeente bepaalt vervolgens op welke manier ze via een daarvoor bestemd uitvoeringsbudget invulling gaan geven aan deze ambities.

Bovendien krijgt elke gemeente met een Sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord. Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport. Clubs die meedoen in het lokale Sportakkoord kunnen in aanmerking komen voor services en diensten om clubs sterker te maken. De Adviseur Lokale Sport helpt lokale clubs met kiezen wat voor hen goed is en weet welke services er rondom inclusief sporten en bewegen beschikbaar zijn.

Hoe kunnen clubs meepraten en gebruik maken van de services van het Sportakkoord?

Clubs die willen werken aan hun toekomst of willen meedenken over de toekomst van sport en sportclubs kunnen contact opnemen met hun gemeente of de Sportakkoord Supportdesk. De supportdesk kan clubs vertellen of de gemeente meedoet met een eigen lokaal Sportakkoord en doorgeven wie de Adviseur Lokale Sport is voor een gemeente. De Adviseur Lokale Sport zal contact opnemen met de club.

Terug naar overzicht

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.